Landelijke afspraken over hulpmiddelen op komst.

Bij het aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen gaat veel mis.
Het ministerie van VWS heeft daarom een actieteam in het leven geroepen.
Dit actieteam zal landelijke normen gaan opstellen voor onder meer toegang tot hulpmiddelen, levering en voor de bejegening van de aanvragers.
Ieder(in) en andere patiƫntenorganisaties hebben hier eerder in een brief aan de Kamer op aangedrongen.

Het actieteam zal allereerst beginnen met vaststellen waar de uitvoering nu te kort schiet.
Daarvoor gebruikt het onder meer de signalen die zijn binnengekomen via het televisieprogramma Kassa.
Veel daarvan gaan over slechte service, bejegening, lange wachttijden, het uitblijven van een oplossing en problemen met verhuizen.

Meld problemen met hulpmiddelen.
Bij het actieteam kunnen ook nog nieuwe signalen worden gemeld.
Als u problemen heeft met (het krijgen van) een hulpmiddel moet u dat zeker melden bij het actieteam.
Het actieteam zal u dan moeten helpen en binnen twee weken met een oplossing moeten komen of anders met een goede uitleg waarom het toch langer duurt.
Verder helpt u door problemen te melden ook mee bij het in kaart brengen van de problemen.
Het actieteam zal op basis daarvan landelijke oplossingen voorstellen.

Problemen kunnen via het volgende mailadres worden gemeld: actieteam_hulpmiddelen@minvws.nl

Actieplan in januari.
Het is de bedoeling dat het actieteam in januari komt met een actieplan en de bijhorende landelijke normen voor hulpmiddelen.
In het actieplan zullen ook maatregelen worden meegenomen die al in de pijplijn zitten op basis van eerder onderzoek.
Ieder(in), Patientenfederatie en Per Saldo zitten in het bestuurlijk overleg dat dit actieplan officieel moet vaststellen Zij zullen er op toezien dat de voorstellen daadwerkelijk bijdragen aan een merkbare verbetering van de uitvoering.

In het bestuurlijk overleg zitten verder: het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland, de branchevereniging voor hulpmiddelen leveranciers (Firevaned), het hulpmiddelencentrum, een aantal ervaringsdeskundigen en het UWV.

Tweede Kamer vraagt landelijke normen.
Ook de Tweede Kamer houdt de voortgang van de hulpmiddelenkwestie in de gaten.
De Kamer heeft onlangs een motie aangenomen van Vera Bergkamp (D66) en Lenny Geluk-Poortvliet (CDA).
Daarin wordt de minister gevraagd eerdere aanbevelingen uit onderzoek te gaan realiseren en samen met de PG-organisaties een landelijk normenkader te maken.
De minister heeft nu in een Kamerbrief toegezegd dit te zullen doen.

Hier kunt u de brief van de minister downloaden

Zie ook ons eerdere bericht met de brief van Ieder(in) en de andere patiƫntenorganisaties

Bron: Ieder(in).