Landelijke afspraken om problemen met hulpmiddelen op te lossen.

De grote problemen met het verstrekken en onderhouden van hulpmiddelen worden grondig aangepakt.
Dat hebben minister de Jonge (VWS), hulpmiddelenleveranciers en gemeenten afgelopen week definitief afgesproken onder toeziend oog van patiënten-en cliëntenorganisaties.
In de herfst van 2019 kwamen de schrijnende gevolgen van falend beleid ook door tv-programma Kassa in beeld.
De maat was vol. Belangenbehartigers en duizenden mensen op Twitter riepen onder de noemer #regelhet de minister op om nú actie te ondernemen.

En die actie kwam er.
moeder met zoontje in rolstoel aan tafel thuis
De minister, de hulpmiddelenleveranciers (Firevanet), de gemeenten (VNG), ergotherapeuten (Ergotherapie Nederland en Revalidatie Nederland) en de vertegenwoordigers van de gebruikers van hulpmiddelen hebben concrete afspraken gemaakt.
Die afspraken hebben ze vastgelegd in een actieplan en een ‘normenkader’: een lijst met eisen waaraan hulpmiddelenbeleid moet voldoen.
De maatregelen moeten ertoe leiden dat:

* Mensen die een hulpmiddel nodig hebben, ervaren dat zij centraal staan;
* Er geen onnodige gegevens worden uitgevraagd;
* Zorgvuldige communicatie plaatsvindt zodat je als cliënt altijd weet waar je aan toe bent wanneer het gaat om leveringstijden;
* Een adequaat hulpmiddel wordt geleverd;
* Hulpmiddelen binnen 24 uur worden gerepareerd, en als dat niet mogelijk is een vervangend hulpmiddel wordt aangeboden;
* Het hulpmiddel bij verhuizing naar een andere gemeente kan worden behouden;
* Er gemonitord wordt of je als cliënt tevreden bent.

Wat nodig is, moet centraal staan.
Wat er ook nodig is, de cliënt en zijn naasten staan in alle gevallen centraal.
Dit betekent dat ervaringsdeskundigheid serieus wordt genomen.
Mensen moeten dat gaan merken in de bejegening en communicatie.
De gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor (afhankelijk van de zorgwet waaronder het hulpmiddel valt) moet zorgen voor het op tijd leveren van een passend hulpmiddel.
Er moet daarbij iedere keer gekeken worden naar wat iemand verder aan ondersteuning heeft en gebruikt.
Het advies van betrokken revalidatieteam of de ergotherapeut is daarbij leidend.

Belangenbehartigers kijken kritisch mee.
Ieder(in), Per Saldo en de Patiëntenfederatie zijn samen met Spierziekten Nederland, EMB , Dwarslaesie Organisatie Nederland en ervaringsdeskundigen betrokken bij het maken van de afspraken.
Wij blijven in de gaten houden of afspraken voor de mensen om wie het gaat daadwerkelijk gaan werken.
Er zal een omslag in denken en handelen nodig zijn: niet geld en regels moeten leidend zijn, maar de vraag van de gebruiker van hulpmiddelen.
Het doel is dat mensen met een beperking meer regie krijgen en er maatwerk wordt geleverd om mee te kunnen doen.

Waar kan je terecht als het misloopt?.
Met het maken van de afspraken zijn niet meteen alle problemen opgelost.
Mensen die problemen hebben met hun hulpmiddel en er niet uitkomen met bijvoorbeeld de gemeente, de leverancier of het zorgkantoor, kunnen daarover contact opnemen met het Juiste Loket.
Dat kan per mail en telefonisch.

Minister De Jonge te gast in Kassa.
Het normenkader en actieplan zijn naar de Tweede Kamer gestuurd en zal daar verder worden besproken.
Onder dit bericht staat de link naar de brief.
Zaterdag 8 februari zal Kassa om 19.05 uur op NPO1 opnieuw aandacht besteden aan hulpmiddelen en is minister Hugo de Jonge (VWS) te gast om het over de problemen en de oplossingen te hebben.
Eerder afleveringen zijn hieronder terug te zien.

De afspraken zijn te vinden in de hulpmiddelen-brief van het ministerie van VWS aan de Tweede Kamer.

Bekijk eerdere uitzendingen van Kassa hier:

Link video bnnvara kassa :

Link video bnnvara kassa :

Link : Lees het eerdere bericht: Patiëntenorganisaties eisen landelijke aanpak hulpmiddelen

Bron: Ieder(in).