Laatste handtekening gezet: Discriminatiegrond handicap toegevoegd aan grondwet.

De ondertekening van de Grondwetswijziging artikel 1 is een feit.
Vrijdag 17 februari ondertekende minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Grondwetswijziging van artikel 1.
Vanaf nu is handicap als discriminatiegrond toegevoegd aan de grondwet.
De wetswijziging vloeide voort uit een initiatief van de Tweede Kamer.
Ieder(in) was de afgelopen 12 jaar intensief betrokken bij de voorbereidingen.

40 jaar geleden.
Exact 40 jaar geleden vond de grote Grondwetsherziening van 1983 plaats en kreeg het discriminatieverbod een plek in het eerste artikel van onze Grondwet.
Op vrijdag werden handicap en seksuele gerichtheid officieel toegevoegd aan de discriminatiegronden.

De Grondwet weerspiegelt onze waarden.
Minister Bruins Slot: “Het is heel waardevol om met alle hoofdrolspelers van deze Grondwetswijziging bij elkaar te zijn en de wijziging van artikel 1 van de Grondwet te voltooien.
Mijn dank gaat uit naar al die mensen die zich hier hard voor hebben gemaakt.
De Grondwet weerspiegelt onze waarden”.

Erkenning, veiligheid, gezien worden, bewustwording.
Tijdens de bijeenkomst rond de ondertekening vertelden onder andere bestuursleden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, supportersclub Roze Kameraden (Feyenoord) en de Oogvereniging wat de Grondwetswijziging voor hen betekende.
In het kort: Erkenning, veiligheid, gezien worden, bewustwording.

Totstandkoming.
Ook de drie initiatiefnemers van de Tweede Kamer, Alexander Hammelburg, Habtamu de Hoop en Laura Bromet, schetsten de achtergrond van de totstandkoming.
Een proces van de lange adem.
Minister Helder en minister Dijkgraaf, die achtereenvolgens zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en emancipatie in hun portefeuille hebben, lichtten toe wat de Grondwetswijziging voor hen betekent.

Integrale toegankelijkheidsstandaard.
Belangenbehartiger Jan Troost vertelt wat zou helpen om wat we nu in de Grondwet opnemen ook echt te verwezenlijken: ‘We zouden bijvoorbeeld een integrale toegankelijkheidsstandaard moeten opnemen in het bouwbesluit.
Zodat ambtenaren, beleidsmakers, architecten en ambtenaren en lokale politici samen weten waar wij het over hebben.
Je kan wel zeggen dat een toilet toegankelijk en aangepast is maar je moet er ook echt in kunnen komen.

Achteruitgang.
Op de vraag of Jan Troost gunstige voortekenen ziet antwoordt hij: ‘Als ik eerlijk ben zie ik achteruitgang.
Maar ik denk ook dat als we de tekst straks gebeiteld zien verschijnen in de bank voor de Tweede Kamer dat heel belangrijk is voor de beeldvorming.
Het gaat dan niet alleen om zorg, maar het gaat ook over wonen en werken.
Maak van de Wajong een regeling dat mensen ook nog een keer actief in de samenleving kunnen zijn.
Zorg ook dat vervoer en parkeren toegankelijk zijn. En mensen in de politiek dezelfde kansen krijgen.
Alleen dan zorgen we voor gelijke kansen in de samenleving en gaan wij de apartheid die wij tot nu toe gekend hebben voorbij’.

Drempels.
Ook belangenbehartiger Peter Waalboer licht toe waar hij in het dagelijks leven tegenaan loopt: ‘Blinde mensen zijn veroordeeld tot het Openbaar Vervoer en daar is nog heel veel te doen.
Dat begint al bij de voorbereiding van de reis: kan je de juiste informatie vinden of je de reis kan maken?
Kan je vooraf vinden of het voertuig toegankelijk is en of er assistentie aanwezig is?
Welke voorwaarden gelden er?
En ook het betalen moet voor iedereen toegankelijk zijn.
We lopen nu nog tegen zoveel drempels aan, en dat geldt ook voor mensen in een rolstoel.’

Begin van een oerknal .
Minister Dijkgraaf geeft tenslotte aan dat hij trots is dat hij bij deze bijeenkomst mag zijn: ‘Het zijn maar een paar woordjes, maar ik heb het gevoel aan het begin van een oerknal van onze democratische rechtsstaat te staan met heel veel gevolgen.
Het staat er juist omdat er een opdracht ligt om alle stappen die er nodig zijn te verwezenlijken.
Het is niet een vanzelfsprekendheid dat je altijd in de goede richting gaat: je moet blijven duwen; de vooruitgang is niet altijd vanzelfsprekend.
Het is helder dat heel veel stappen genomen moeten worden’.

Nog heel veel te doen .
Minister Helder: ‘De opdracht die ik voel is dat wij moeten zorgen dat het ook zo aanvoelt en daar is nog heel veel te doen.
Als het specifiek gaat om mensen met een beperking moeten wij zorgen dat het leven met een beperking gelijk kan zijn als die van anderen en zorgen dat de samenleving daar helemaal voor openstaat.
Want wij zijn die samenleving.
Wij zijn er ook mee bezig; ik zie dit ook als een versnelling om nog harder te werken aan de meerjarenstrategie.
Dat is een grote opdracht en dit artikel geeft hier richting aan’.

Het nieuwe artikel .
Het nieuwe en dus huidige artikel 1 van de Grondwet luidt voortaan:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Terugkijken.
Link: Jan Troost maakte een mooie samenvatting van de historische bijeenkomst in Den Haag op zijn YouTubekanaal: (1) grondwet artikel 1 – YouTube

RTL Nieuws was ter plaatse en maakte er een item over.
Bekijk het hier terug: RTL XL – RTL Nieuws • RTL Nieuws – 19:30 uur

Link: Het item begint bij 2.57 minuten.

Bron: Ieder(in)