‘Laat mensen met beperking meedenken over anderhalvemetersamenleving’

Het blijft een heikel punt en een grote vraag voor velen: houdt de politiek wel rekening met mensen met een beperking tijdens deze coronacrisis?
Om er zeker van te zijn dat mensen met een beperking niet vergeten worden, heeft minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink regelmatig contact met politici, adviesbureau’s en belangenorganisaties en stuurt hij regelmatig een brief naar Tweede Kamerleden, zodat zij in de politieke arena vragen kunnen stellen over wat er leeft onder mensen met een beperking.

Ook deze week weet Rick Brink wat er speelt bij mensen met een beperking en stelt hij een belangrijk punt aan de kaak in een brief aan de Tweede Kamer, de Sociaal Economische Raad en het Sociaal en Cultureel Planbureau: wordt er straks wel rekening gehouden met mensen met een beperking als de anderhalvemetersamenleving verder open gaat?

Geachte heer/mevrouw,
Op dit moment wordt ons land volop getroffen door de coronacrisis.
We mogen alleen naar buiten als dat echt nodig is, kunnen niet op bezoek bij iemand met een beperking die woont in een zorginstelling en moeten 1,5 meter afstand houden.
Het is een greep uit de vele maatregelen die er zijn genomen.
Maatregelen die voor mensen met een beperking extra nadelig zijn.
Op dit moment wordt er door velen nagedacht hoe we de intelligente lockdown weer op kunnen heffen.
Voor de meeste mensen met een beperking vraagt dit om specifiek maatwerk en velen maken zich hier grote zorgen over.
Dit is ook de belangrijkste reden dat ik u deze brief stuur.

Denk aan alle facetten van het leven.
Veel mensen met een beperking denken dat zij door de 1,5 meter-samenleving in een isolement zullen raken en niet mee kunnen doen aan dingen die voor mensen zonder beperking straks wel weer kunnen.
Ik pleit daarom net als Ieder (In) voor gericht maatwerk.
Maatwerk dat in ieder geval antwoord zou moeten geven op de volgende vragen:

* Hoe organiseren we het dat ook mensen met een beperking zich straks op een juiste wijze kunnen bewegen in de openbare ruimte, gecombineerd met de anderhalvemetersamenleving?
* Hoe kunnen mensen met een beperking in een anderhalvemetersamenleving gebruik maken van het openbaar vervoer?
* Hoe geven Universiteiten, Hoge Scholen en andere onderwijsinstellingen invulling aan het feit dat studenten met een beperking ook in een anderhalvemetersamenleving hun studie op een goede manier kunnen vervolgen?
* Hoe zorgen we ervoor dat werkgevers, aandacht blijven houden voor de werknemers met een arbeidsbeperking en de toekomstige werknemers met een beperking die waarschijnlijk nog gaan komen?
* Hoe geeft Horeca Nederland invulling aan de 1,5 meter-samenleving in relatie tot het toelaten van mensen met een beperking?

Lessen leren.
Hoewel het coronavirus een flinke impact heeft op ons dagelijkse leven, leren we op dit moment ook belangrijke lessen, die mensen met een beperking kansen geven.
Zo merken we dat het voor veel studenten met een beperking het een uitkomst is om hun studie (deels) vanuit huis te volgen, iets wat voorheen als onmogelijk of onwenselijk werd gezien.
We zien nu dat het wel kan en dat maatwerk onderwijs op deze manier wel mogelijk is.
Daarnaast leren we in een razendsnel tempo dat werken met digitale hulpmiddelen prima kan vanuit ons huis.
Ik ben er mede op basis van dit gegeven zeker van dat dit voor mensen met een beperking extra kansen biedt op weg naar een baan.
Het zou wat mij betreft dan ook goed zijn om hier het gesprek over aan te gaan met werkgeversorganisaties: VNO-NCW, MKB-Nederland.

Tot slot.
Gezinnen worden op dit moment verscheurt omdat zij gescheiden van elkaar moeten leven en elkaar niet kunnen bezoeken.
Binnen deze instellingen, maar zeker ook daarbuiten is het onmogelijk om de 1,5 meter te bewaren.
Daarom pleit ik ervoor dat als het voor deze mensen niet lukt om 1,5 meter afstand te houden, we twee dingen kunnen doen.
Mensen met een beperking en de mensen die om de mensen met een beperking heen staan, structureel testen en hen preventief beschermen met beschermingsmiddelen.
Daarnaast is dit natuurlijk ook de sleutel naar de versoepeling van de bezoekersregeling in instellingen voor mensen met een beperking als ook, de manier om hen toe te laten in de anderhalvemetersamenleving.
Preventieve bescherming en testen zijn cruciaal!

Natuurlijk ben ik gezien mijn functie graag bereid om met u mee te denken en u mag mij te allen tijde contacten.
Daarnaast lijkt het mij verstandig om meer mensen met een beperking en hun belangenbehartigers te betrekken in dit traject en samen met hen een crisisplan op te stellen.
Alleen zo kunnen we zorgen voor een juiste naleving van het VN-Verdrag handicap ook in tijden dat het coronavirus ons land in zijn greep houdt.

Daarnaast ben ik natuurlijk altijd bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en verdere duidelijkheid te geven over de bovengenoemde vraagstukken.

Met vriendelijke groeten,
H.G. (Rick) Brink
Minister van Gehandicaptenzaken

Bron: Support Magazine.nl