‘Kwetsbare groepen vogelvrij op het Lint Badhoevedorp’

HOOFDDORP Kwetsbare verkeersdeelnemers als mensen met een rolstoel en met een rollator zijn straks vogelvrij op het Lint, de recreatieve route langs parken en groen in Badhoevedorp.
Dat zei voorzitter Anne Marie Kamevaar van de dorpsraad Badhoevedorp donderdag als inspreekster tijdens de raadsvergadering.

De gemeenteraad besprak het definitieve ontwerp voor de wijk Quatrebras en het park in de wijk.
Dat park komt in de plaats van het huidige wandelbos in Badhoevedorp.
Onderdeel van de plannen is de aanleg van een Lint.
Het is de opzet dat fietsers en wandelaars daar samen gebruik van gaan maken.

Anne Marie Kamevaar liet blijken daar niet zo blij mee te zijn.
Zij is bang voor de veiligheid van kwetsbare groepen.
Als voorbeeld gaf zij de situatie in het Amsterdamse Vondelpark.
“Daar gaan fietsers hard doorheen en blijven de andere verkeersdeelnemers aan de kant.
“Volgens de dorpsraadvoorzitter bestaat die optie straks in Badhoevedorp niet.

Kamevaar meende dat het gezamenlijk gebruik van de route in strijd is met het Europees Verdrag van mensen met een beperking.
Zij stelde voor om de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) advies te vragen over de plannen voor het Lint.

Annemarie Kamevaar kreeg steun van de fractie van GroenLinks.
Fractievoorzitter Nicole Mulder vond het een goed idee om nog eens opnieuw naar de plannen te kijken.
Volgens haar moet het genoemde Europees verdrag serieus worden genomen.

Wethouder Derk Reneman was niet erg enthousiast over het verzoek om de plannen opnieuw onder de loep te nemen.
Volgens hem is dat al uitvoerig gebeurd.
Reneman zei ook dat het onmogelijk is om alle plannen voor een nieuwe route aan belangenorganisaties voor gehandicapten voor te leggen.
“Dat is niet werkbaar.”

Fractieassistent Marc Boerop van de CDVP vond de reactie van de wethouder wel erg bot en bovendien ‘lacherig’ in de richting van gehandicapten.
Reneman bleef erbij dat de beoogde situatie helemaal geen problemen hoeft te geven.
“Het is de bedoeling dat iedereen op elkaar let. We weten uit ervaring dat dit werkt.”

De wethouder kreeg bijval van VVD-raadslid Pieter Jan de Baat, die aanvoerde dat bij de Toolenburger plas ook voetgangers en fietsers door elkaar lopen en fietsen en dat dit altijd goed gaat.
Hij liet duidelijk blijken de bezwaren tegen de zogeheten shared space maar onzin te vinden.
Bron: HCnieuws.nl