KRO-NCRV Pointer – Beperkt toegang

In 2016 ondertekende Nederland het VN-verdrag Handicap.
Sindsdien is het verboden om onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder beperking.
Maar sinds 2016 is de positie van mensen met een handicap op veel vlakken verslechterd.
In Nederland wordt al vanaf de kinderopvang tegen kinderen met een handicap gezegd dat ze niet welkom zijn.
Ook in het onderwijs zijn er aparte scholen voor kinderen die doof zijn, verstandelijk beperkt of in een rolstoel zitten.
Zo ontstaan parallelle samenlevingen voor mensen die gezond zijn en mensen met een beperking.

Met welke gevolgen?

Link:  uitzending.

Meer over dit onderzoek:

2 miljoen Nederlanders hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking.
In het VN-verdrag Handicap heeft Nederland zich gecommitteerd aan het toegankelijk maken van de samenleving voor gehandicapten.
Maar ons land lijkt hier nog niet heel succesvol in.
Nog lang niet iedere plek is toegankelijk voor gehandicapten, de wachtlijsten in het speciaal onderwijs nemen toe en er is meer armoede onder mensen met een beperking.
Hoe inclusief is Nederland voor mensen met een beperking?

Link: BEKIJK MEER ARTIKELEN OVER: BEPERKT TOEGANG

Bron: KRO-NCRV Pointer