Kom naar debat VN-verdrag: 19 december in de Tweede Kamer.

Volgende week, donderdag 19 december bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van de uitvoering VN-verdrag Handicap.
Daarbij komt ook de Schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap aan de orde.
Daaruit blijkt dat het niet goed gaat met de uitvoering en dat in veel opzichten de positie van mensen met een beperking zelfs achteruit is gegaan.

Oproep: kom op donderdag 19 december naar de Tweede Kamer om het debat bij te wonen.
Zodat we zichtbaar zijn en daarmee aandringen op daadkrachtige uitvoering van het verdrag en ├ęchte verbeteringen voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Het debat met o.m. minister De Jonge begint om 10.30 uur in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.
Zet die datum alvast in je agenda.
Link: Informatie over het bijwonen van het debat en hoe je je kunt aanmelden bij de Tweede Kamer is te vinden op de bezoekerspagina.

De Schaduwrapportage VN-verdrag Handicap en de brief van de Alliantie aan de Kamerleden zijn hieronder te downloaden.

Downloads

Schaduwrapport VN-verdrag Handicap (pdf – 1 MB)

ReadSpeaker Lees voor

Brief aan Tweede Kamer-VN-verdrag Handicap (pdf – 213 KB)

ReadSpeaker Lees voor

Bron: Ieder(in)