Kom in actie voor verbetering uitvoering hulpmiddelen in je gemeente.

Op maandag 26 oktober heeft minister De Jonge de verbeterafspraken rondom toegang, levering, service en onderhoud van hulpmiddelen naar de Tweede Kamer gestuurd.
Deze afspraken zijn onderdeel van het ‘Landelijk normenkader hulpmiddelen’ dat eerder verscheen.
De verbeterafspraken vormen de start van de uitvoering van het Landelijk normenkader hulpmiddelen, waarbij de zorgvraag van de cliënt écht voorop staat.
Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat mensen die een hulpmiddel gebruiken een merkbare verbetering ervaren rond toegang tot en gebruik van hulpmiddelen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS zijn aanspreekbaar als dit niet het geval is.

Twee convenanten.
Eerder dit jaar leverde het Verbetertraject hulpmiddelen twee convenanten op.
Het ene convenant regelt dat een cliënt een hulpmiddel kan meenemen wanneer hij of zij onder een andere wet komt te vallen of verhuist naar een andere gemeente.
Het tweede convenant bevat afspraken over het handelen bij een complexe hulpmiddelenaanvraag.

Vraag je gemeente of de convenanten al ondertekend zijn.
De VNG roept alle gemeenten op deze convenanten te ondertekenen.
Als lokale belangenbehartiger kun je bij jouw gemeente aandacht vragen voor de ondertekening van de convenanten door hierover een brief naar het College te schrijven of gebruik te maken van je inspreekrecht.
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk gemeenten het convenant per 1 januari ondertekend hebben.
Vanaf die datum starten de gezamenlijke PG-organisaties dan ook een doorlopende monitor om te kijken of de toegang tot en de levering en service van hulpmiddelen daadwerkelijk beter gaat.
Onderaan dit bericht kun je een voorbeeldbrief downloaden om naar je gemeente te sturen.

Blijf je ervaring melden!.
Ieder(in) blijft, samen met de betrokken PG-organisaties, monitoren of de uitvoering echt verbetert.
Dat deze we al via het Meldpunt Ieder(in) en het Meldpunt Juiste Loket, maar begin januari wordt er een apart digitaal meldpunt geopend voor alle meldingen over het Landelijk normenkader hulpmiddelen.

Meer informatie.
Op de website van de VNG vind je het Landelijk normenkader hulpmiddelen en alle producten die in de Verbeteraanpak zijn gemaakt.
In de laatste kamerbrief geeft de minister een toelichting op de verbeteraanpak en staat ook een link naar de uitgevoerde monitor.

Link: Landelijk normenkader hulpmiddelen.

Link: Verbeteragenda hulpmiddelen: handreikingen en brochures

Link: Kamerbrief over voortgang uitvoering actieplan hulpmiddelen

Link: Een eerder bericht van Ieder(in) over dit onderwerp

Link: Voorbeeldbrief Gemeente Convenanten Landelijk normenkader hulpmiddelen . pdf

ReadSpeaker Lees voor

Link: Voorbeeldbrief-Gemeente-Convenanten-Landelijk-normenkader-hulpmiddelen.docx

(Bron: Iederin)