Kom in actie om de Wajong te verbeteren.

De overheid steunt op allerlei manieren werkgevers, werknemers en ZZP’ers om ze door de coronacrisis te helpen.
Maar ondertussen worden Wajongers vergeten. Want in de Eerste Kamer dreigt volgende week een wet aangenomen te worden die hun inkomenspositie verslechtert.
Dat mogen we niet laten gebeuren. Doe daarom mee aan de Wajong-acties via social media.

Wat dreigt er mis te gaan?
De nieuwe wet, bedoeld om de Wajong te vereenvoudigen, heeft goede kanten.
Het wordt beter als je wilt gaan studeren, omdat je uitkering dan niet meer verlaagd zal worden.
En je kan terugvallen op je Wajong-uitkering tot aan je pensioen.
Maar ronduit slecht aan het voorstel is de nieuwe formule om je inkomen – bestaande uit loon en uitkering – te berekenen.
Die formule zorgt ervoor dat heel veel Wajongers nooit het minimumloon per maand zullen verdienen.
Want dat kan voortaan alleen als je fulltime werkt.

Ieder(in), de Landelijke Cliëntenraad en de vakbonden CNV, VCP en FNV vinden dat zeer onrechtvaardig.
Ze vinden dat iedereen met een beperking die naar vermogen werkt, minimaal het wettelijk minimumloon moet kunnen verdienen.

Hoe kan het beter?.
De Landelijke Cliëntenraad heeft daarom een alternatieve rekenformule bedacht.
Die houdt er rekening mee dat veel mensen met een beperking slechts parttime kunnen werken en zorgt ervoor dat ze minimaal het minimumloon ontvangen.

Deze aanpassing helpt de Wajong te vereenvoudigen – zoals regering en Kamer willen.
En ze sluit, anders dan het voorstel van het kabinet, goed aan bij het VN-verdrag Handicap.
Dus er zijn genoeg redenen voor de Eerste Kamer om deze aanpassing in het wetsvoorstel op te laten nemen.
Maar daar is vermoedelijk wel enige druk voor nodig. En daar kan jij bij helpen!

Wat kan jij doen? Actie!
Op 19 mei debatteert de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.
Echt actievoeren op straat kan nu natuurlijk niet.
Maar je kunt je stem wel laten horen via social media.
Als veel mensen dat doen, dan kan de Eerste Kamer daar niet omheen.

Dus: heb je een Wajong-uitkering of ben je zeer begaan met Wajongers?
Laat iedereen weten wat je van het wetsvoorstel denkt!
Dat kan via Twitter onder de hashtag: #wajongerswordenvergeten

Vertel wat het voor jou betekent als het wetsvoorstel – zonder aanpassing – doorgaat.
Of laat weten waarom de huidige Wajong voor jou belangrijk is.

Maak een filmpje.
Je kunt natuurlijk ook een filmpje maken en dat bijvoorbeeld op Facebook zetten.
Op Twitter kan je daarnaar dan verwijzen onder de genoemde hashtag #wajongerswordenvergeten

Dat filmpje kan je gewoon met je telefoon maken.
Verder geldt:
maak het filmpje niet langer dan 1 minuut;
houd de telefoon dwars en kijk in de camera;
vertel over jezelf, je ervaring met de Wajong en vraag om een fatsoenlijke nieuwe regeling.

Om je alvast in de stemming te brengen, tref je bij dit artikel twee quotes aan van mensen die zich uitspreken tegen het voorstel.

Ondersteun de actie.
Als je niet de puf hebt om te twitteren of te filmen, dan helpt het ook als je de actie ondersteunt.
Dat kan door verhalen van anderen te delen of te liken.

Dus doe gewoon wat je kan.
Samen maken we ons sterk voor een eerlijke Wajong!

Pim Boon (jurist)

“Deze wetswijziging kan ervoor zorgen dat ik mijn toekomst anders moet gaan inrichten.
Geen kinderen, nooit meer van baan wisselen en al zeker geen ander huis.
Dit is geen wet, maar een maatregel van de overheid die bepaalt hoe mijn leven er de komende jaren gaat uitzien.”

Pim Boon is 30 jaar, woont met zijn vriendin in de ADL-clusterwoning (Fokus).
Hij heeft een progressieve spierziekte, maakt gebruik van een elektrische rolstoel en heeft in het dagelijks leven veel zorg en ondersteuning nodig.
Pim heeft rechten gestudeerd en werkt als jurist voor de NVWA, aanvankelijk 12 uur per week, maar inmiddels 23 uur per week.
Hij is volwaardig medewerker en krijgt, naar rato, hetzelfde betaald als zijn collega’s.
Naast dit inkomen ontvangt hij een aanvullende Wajong-uitkering op grond van de oude Wajong.
Hij en zijn vriendin hebben een grote kinderwens.

Jiska Stad-Ogier (Link: Wij Staan Op)

“Met de harmonisatie van de Wajong staat bestaanszekerheid in één keer volledig op zijn kop.
Je neemt mensen hun toekomst, hun zekerheid en hun gelijkwaardigheid af, in feite zegt dit wetsvoorstel: jullie zijn tweederangsburgers.”

Jiska Stad-Ogier houdt zich jaren bezig met het Nederlandse recht, en vindt daarbij het VN-verdrag Handicap bijzonder interessant.
“Vanwege mijn Cerebrale Parese kan ik niet altijd gemakkelijk meekomen in de Nederlandse samenleving en dat kan natuurlijk beter.
Daarom combineer ik mijn persoonlijke ervaringen en mijn juridische blik graag bij Wij Staan Op! om een inclusieve samenleving te creëren.”

Bron: Ieder(in).