Kleine medische aanpassingen nodig in uw woning? Die doet Ymere voortaan voor u.

Voor grote medische aanpassingen in woningen kunnen bewoners terecht bij de gemeente.
Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Kleine aanpassingen moeten mensen tegenwoordig zelf regelen en betalen.
Dat vinden we niet handig voor onze huurders.
Als u een serviceabonnement heeft, dan doen wij deze kleine medische aanpassingen voortaan voor u.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Link: De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning van de gemeente kunnen krijgen.
Onder de Wmo vallen grote medische aanpassingen in en rondom woningen.
Gemeentes zijn verplicht om deze grote aanpassingen te regelen.
Vroeger vielen ook kleine medische aanpassingen onder de Wmo.
Sinds een tijdje is dat niet meer het geval.
Deze kleine aanpassingen moeten mensen tegenwoordig zelf regelen en betalen.

Kleine medische aanpassingen doet Ymere voortaan
Kleine medische aanpassingen, zoals een verhoogd toilet, kunnen het wonen in huis fijner maken.
Daarom heeft Ymere besloten om deze aanpassingen voor huurders te doen.
U kunt deze voortaan bij ons aanvragen.
Hiervoor heeft u een serviceabonnement nodig en een verklaring van een medisch specialist, Huisarts.

Wat zijn kleine medische aanpassingen?
Kleine medische aanpassingen zijn bijvoorbeeld het weghalen van drempels, of het plaatsen van een verhoogd toilet.
Andere voorbeelden zijn een tweede trapleuning, of het plaatsen van wandbeugels.
Een overzicht van de aanpassingen staat in het plaatje hieronder.

plaatje van het overzicht van alle kleine aanpassingen

Hoe vraagt u kleine medische aanpassingen aan bij ons?
Heeft u een serviceabonnement en is er een kleine medische aanpassing nodig in uw woning?
Dan kunt u deze aanpassing aanvragen via onze website.
Bij uw aanvraag stuurt u ook de verklaring van uw medisch specialist, huisarts mee.
De medisch specialist, huisarts moet in deze verklaring precies aangeven wat voor aanpassing u nodig heeft en de plaats plus de hoogte van bijvoorbeeld een verhoogde wc.

Serviceabonnement: wel zo handig!
Ymere doet een groot deel van het onderhoud van uw woning.
Sommige reparaties en onderhoud moet u zelf doen.
Een deel hiervan doen wij echter ook voor als u een serviceabonnement heeft.
Daar vallen kleine medische aanpassingen aan uw woning nu ook onder.

Link: Hier gaat U naar de site van Ymere om een aanvraag te doen

Heeft u geen serviceabonnement?
Op onze website kunt u het eenvoudig aanvragen en vindt u meer informatie.
Het serviceabonnement kost € 4,71 (prijs in 2020) per maand.
Deze kosten heeft u er vaak al na één reparatie uit.

Bron: Ymere