Kassa over impact van woningtekort op mensen met beperking.

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen en mensen met een beperking worden onevenredig hard getroffen door de huidige wooncrisis.
In de uitzending van Kassa op 9 oktober 2021 legt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), uit waarom veel mensen met een beperking grote moeite hebben een passende woning te vinden of aanpassingen aan hun eigen woning te realiseren.

Link: Uit onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond blijkt dat er een ontzettend groot tekort is aan toegankelijke woningen.

Soffer: “De gemeenten hebben sinds 2015 ook de taak om alle aanpassingen aan woningen te doen.
Daarmee hebben ze er een hele grote taak bij gekregen.
En je ziet dat mensen met een beperking steeds aan het kortste eind trekken.
Er komt wel meer aandacht voor woonvoorzieningen voor ouderen en er zijn ook regelingen vanuit de rijksoverheid om de gemeentes te stimuleren meer te doen voor speciale doelgroepen, maar daar zitten mensen met een beperking niet bij.”

Grondrecht.
Huisvesting is een eerste levensbehoefte en een grondrecht.
Het recht op huisvesting is vastgelegd in de Grondwet en de overheid heeft zich gecommitteerd aan dit mensenrecht via diverse internationale verdragen, waaronder het VN-verdrag Handicap.
Ieder(in) vindt dat woonzekerheid voor iedereen de norm moet worden en sluit zich daarom aan bij de Link: woonopstand die op zondag 17 oktober plaatsvindt in Rotterdam.


Kijk hier het item van Kassa terug (van 01:17 tot 10:50).

(Bron: Iederin)