Kamercommissie: de menselijke maat moet terug in de uitvoering.

20% van de burgers kan niet uit de voeten met de regels waarmee ze worden geconfronteerd.
Dat constateert de Tweede Kamercommissie die onderzoek heeft gedaan naar uitvoeringsorganisaties, zoals UWV, Belastingdienst en CBR.
De commissie pleit er dan ook voor om de menselijke maat terug te brengen in de uitvoering.

Slechte samenwerking oorzaak problemen.
Link: In het vandaag gepubliceerde rapport constateert de commissie dat er bij het opstellen van wet- en regelgeving slecht wordt samengewerkt tussen kabinet, Tweede Kamer, ministeries en uitvoeringsorganisaties.
Dat leidt tot slecht uitvoerbaar beleid en burgers die in de knel komen.

Mensen met een beperking oververtegenwoordigd.
De conclusies van de Kamercommissie zijn Ieder(in) uit het hart gegrepen.
ant ze geven goed weer wat veel mensen met een beperking dagelijks meemaken.
In de 20% mensen die in de knel komen, zijn zij oververtegenwoordigd.
Want ze hebben met meer uitvoeringsorganisaties te maken dan de doorsnee burger.

Kastje naar de muur.
Ieder(in) is door de commissie ook gehoord en heeft daar vaak schrijnende ervaringsverhalen ingebracht.
Mensen met een beperking die met voortdurend wisselende toegangscriteria te maken krijgen, omdat de politiek steeds nieuwe regelingen bedenkt.
Mensen die voortdurend van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Ellenlange procedures. Algoritmes die bepalen of iemand ergens voor in aanmerking komt.
En gebrek aan deskundigheid en handelingsruimte bij professionals.

Meer ruimte voor maatwerk.
De Kamercommissie wil dat er meer aandacht komt voor de uitvoerbaarheid van beleid.
“De Tweede Kamer moet zelf contacten onderhouden met de werkvloer en met burgers om de vinger aan de pols te kunnen houden bij uitvoeringsorganisaties.
” Verder moeten professionals bij uitvoeringsorganisaties meer ruimte krijgen voor maatwerk aan de balie.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), wijst in het rapport ook nog op de enorme versnippering van kennis in de Tweede Kamer, waardoor niemand daar overzicht heeft hoe slecht uitvoerbaar beleid uiteindelijk de meest kwetsbare groepen het hardst treft.
Ze zegt dat ze “bij een beetje gemiddelde partij met zeven woordvoerders moet praten om het over mensen met een beperking te kunnen hebben.”

Perspectief burger voorop stellen.
Ieder(in) is blij met de aandacht voor de getroffen burgers en de rol van de Tweede Kamer zelf.
En met de aanbeveling dat de Tweede Kamer veel meer in gesprek moet gaan met belangenorganisaties, cliëntenraden en uitvoeringsorganisaties.
We vinden het belangrijk dat de uitvoering georganiseerd wordt vanuit het perspectief van de burger.
Illya Soffer: “Daarmee voorkom je dat de optelsom van wetten en regels in de uitvoering tot ongewenste vastlopers voor burgers leidt”

Opdracht voor nieuwe kabinet.
De menselijke maat terugbrengen in de uitvoering.
Dat is wat ons betreft een zeer belangrijke opgave voor het volgende kabinet.
Bij deze verbetering moeten ook de gemeenten, in hun rol van uitvoeringsorganisatie, worden meegenomen.
Want ook bij gemeentelijke regelingen in het sociaal domein gaat nu veel mis.

Link: Verzamelde signalen over uitvoeringsorganisaties (pdf – 304 KB)

ReadSpeaker Lees voor


Link: Analyse van de problemen door Ieder(in) (pdf – 252 KB)

ReadSpeaker Lees voor

 

Bron: Ieder(in)