Kamer wil gehandicapten en homo’s in grondwet opnemen.

Artikel 1 uit de grondwet, het gelijkheidsbeginsel, moet worden uitgebreid met handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid.
Een initiatief van PvdA, D66 en GroenLinks heeft daarvoor een kamermeerderheid.
De drie partijen blazen hun oude plan uit 2010 nieuw leven in na overleg met belangenorganisaties.
Ze willen het voorstel zo snel mogelijk in de Kamer behandelen.
Of dat nog voor de verkiezingen op 15 maart lukt, is onzeker.

De SP en ChristenUnie hebben deze toevoeging opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s, het CDA heeft zich in januari ook achter de plannen geschaard.

“Tolerantie en acceptatie komen niet vanzelf en zijn niet zonder meer blijvend.
Expliciete opname in de Grondwet biedt bijzondere bescherming”, zegt D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

Belangrijk signaal.
PvdA’er Manon Fokke spreekt van een belangrijk signaal.
“Homo’s en gehandicapten staan er niet alleen voor.”

Volgens Liesbeth van Tongeren ondervinden LHBTI-ers en gehandicapten nog dagelijks dat gelijke behandeling niet vanzelfsprekend is.
“Het uitbreiden van artikel 1 biedt een extra waarborg dat gelijke behandeling de norm moet zijn en blijven.”

De huidige tekst blijft in de plannen intact.
Die luidt: “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
” Daar worden de gronden “handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid” aan toegevoegd.

VVD.
Opvallende afwezige is de VVD.
De liberalen willen juist minder specifieke benoemingen in dit grondwetsartikel opnemen.

Fractievoorzitter Halbe Zijlstra denkt aan een Nederlandse versie van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring; “All men are created equal”.
Zijlstra wil alle andere categorieën er juist uit, zegt hij tegen de Volkskrant.

Vrijdagavond is er een debat over het voorstel, georganiseerd door LHBTI-belangengroep COC.

Voor een grondwetswijziging moet het voorstel twee keer door zowel de Tweede als Eerste Kamer worden aangenomen.
De eerste keer geldt een normale meerderheid.
De tweede keer, als er nieuwe verkiezingen zijn geweest, moet er in beide Kamers een tweederde meerderheid zijn.

BRON: NU.nl