Kamer: ouders hebben instemmingsrecht passend onderwijs.

Ouders krijgen meer invloed op het passend onderwijs.
De Tweede Kamer is dinsdag akkoord gegaan met een wetswijziging die bepaalt dat de school in samenspraak met ouders vaststelt welke zorg en ondersteuning een leerling krijgt.

Dit instemmingsrecht zorg ervoor dat ouders op gelijkwaardige wijze met school vaststellen hoe onderwijs, zorg en ondersteuning het beste worden gecombineerd.

Voor de stemming in de Tweede Kamer werd een petitie overhandigd door ouders en ouderorganisatie.
Ruim tweeduizend mensen steunden de petitie.

Meer over Passend onderwijs:

BRON : Ieder(in)