‘Kamer niet op de hoogte van breder delen medische informatie’

Sinds januari wordt de medische informatie van Nederlanders gekoppeld en geanalyseerd door vijf organisaties.
Daartoe heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid toestemming gegeven zonder de Tweede Kamer in te lichten over de afspraken.
Daarover schrijft de Volkskrant dinsdag.
Een bezorgde arts heeft de krant op de hoogte gesteld van de gemaakte afspraken.
De arts maakt zich onder meer zorgen over het gebruik van de informatie door commerciële partijen.

Zorgverzekeraars Nederland, Vektis, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie voor Gezondsheidszorg en Zorginstituut Nederland mogen de informatie opvragen.
Het delen van de data kan zorgen voor risicoprofilering.
Experts die inzage hebben gekregen in de overeenkomst delen de kritiek en laten weten twijfels te hebben over de rechtmatigheid daarvan.

Verschillende data worden geanalyseerd.
Het gaat om declaratiedata en uitgebreide zorg- en behandeldata over patiënten van ziekenhuis en geestelijke gezondheidsinstellingen mogen nu van de minister samengebracht worden.
Zorgverzekeraars kunnen daardoor bij informatie die voorheen niet voor hen beschikbaar was en omgekeerd.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de gegevens “geheel geanonimiseerd en beveiligd” zijn, experts weerspreken dat echter.
Ook heeft het ministerie een verklaring voor het feit dat de Kamer niet is ingelicht.
Dat zou namelijk komen doordat de Kamer zelf had aangedrongen op een “betere organisatie van de informatieuitwisseling”.

Opheldering.
Pia Dijkstra (D66) laat aan NU.nl weten dat zij had aangedrongen op beter gebruik van open data, maar dat ontraceerbaarheid wel een voorwaarde was.
“Dat lijkt nu niet voldoende geregeld”, stelt ze.
“Ik vind het niet zo verstandig dat ze dit niet eerst met de Kamer heeft gedeeld.”

Ook SP-Kamerlid Renske Leijten wil opheldering van Schippers.
Zij heeft de kwestie aangemeld voor het mondelinge vragenuur dinsdag.

VVD-Kamerlid Leendert de Lange begrijpt de ophef van zijn collega’s niet.
Volgens hem is het juist goed dat partijen samenwerken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en fraude te bestrijden.

Volgens hem is hier in Kamerdebatten ook regelmatig over gesproken, hij herkent zich niet in het beeld dat de Kamer niet goed zou zijn geïnformeerd.
Wel wil De Lange dat nog eens goed gekeken wordt of de privacy momenteel voldoende wordt geborgd.
Bron: NU.NL