Kamer: maak noodzakelijke overheidsapps op korte termijn toegankelijk.

De meest noodzakelijke overheidsapps moeten op korte termijn 100% toegankelijk worden.
Dit staat in een motie die de Tweede Kamer op 5 juli heeft aangenomen.
De Kamer vraagt Staatssecretaris van Huffelen van Digitale Zaken om hiervoor een plan te maken, en Ieder(in) en andere belangenorganisaties hierbij te betrekken.
Het plan moet vóór de begrotingsbehandeling in het najaar gereed zijn.

Voorkomen uitsluiting.
Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, waar Ieder(in) deel van uitmaakt, pleit al langer voor het toegankelijk en gebruiksvriendelijk maken van de apps van de overheid, zoals de DigiD-app, de Afvalwijzerapp en de app van het UWV.
Het is goed dat de Tweede Kamer de staatssecretaris hier nu expliciet opdracht toe geeft.
Onderzoek in juni wees nog uit dat slechts 1,25% van de bijna 600 overheidsapps toegankelijk is.
Dit zorgt voor uitsluiting van mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen.

Inclusief ontwerpen.
De belangenorganisaties werken graag mee aan het plan en het toegankelijk maken van overheidsapps.
Apps, maar ook websites, zijn pas écht toegankelijk en gebruiksvriendelijk als mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen hebben meegedacht over het ontwerpen ervan.

Link: Bekijk de motie. Maak overheidsapp 100% toegankelijk

Lees onze eerdere berichtgeving over de toegankelijkheid van overheidsapps

Bron: Ieder(in)