‘Kabinetsplan voor arbeidsbeperkten leidt tot discriminatie’.

De nieuwe plannen van het kabinet voor werknemers met een arbeidsbeperking leiden tot discriminatie.
Dat zegt Dick Houtzager van het College voor de Rechten van de Mens woensdag in de Tweede Kamer.

“Als er door een ander loonregime sprake is van een ongelijke behandeling, dan is er sprake van discriminatie”, zegt Houtzager.
Dat is volgens hem het geval als het kabinet de plannen doorzet.

Houtzager spreekt samen met andere maatschappelijke organisaties, werkgevers en werknemers op uitnodiging van de Kamer over de kabinetsplannen om arbeidsbeperkten anders te compenseren.

Nu betalen werkgevers het cao-loon en ontvangen van de overheid subsidie tot het minimumloon.
In het nieuwe voorstel betaalt de werkgever alleen de productieve uren, de werknemer krijgt dan via de gemeente een aanvullende uitkering tot het minimumloon (in jargon: loondispensatie).
Er wordt dan ook minder pensioen opgebouwd.

Loondispensatie.
Het inkomen van de eventuele partner en het vermogen tellen bovendien mee in de afweging of iemand loondispensatie krijgt.
Het kan dan in sommige gevallen voorkomen dat een werknemer onder het wettelijk minimumloon wordt betaald.

Dat de nieuwe plannen mensen met een beperking treffen, rijmt niet met het recht op gelijke behandeling, vindt het College voor de Rechten van de Mens.
Het College mist ook vooral de onderbouwing.
“Dat schuurt met het recht op arbeid en het recht op sociale zekerheid.”

Geen bezuiniging.
De maatregel levert op termijn (in 2050) structureel een half miljard euro op, maar volgens staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken mag dit niet worden gezien als een bezuiniging.

Werkgevers hebben minder administratieve lasten waardoor zij eerder arbeidsbeperkten zullen aannemen, is de gedachte.
De lagere kosten worden door de overheid weer gebruikt om mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van werk.
Het geld krijgt een andere bestemming, aldus Van Ark.

 Volgens een berekening  van het Centraal Planbureau (CPB) heeft deze maatregel echter weinig invloed op de werkgelegenheid.
Voor arbeidsbeperkten die deeltijd werken wordt het aantrekkelijker om meer uren te maken.
Werk je voltijd, dan ga je er volgens het planbureau juist op achteruit.

Weerstand.
Er is veel weerstand binnen maatschappelijke organisaties en de oppositiepartijen tegen de plannen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW lijkt een van de weinige organisaties te zijn die de plannen van Van Ark wel ziet zitten.
“Dit is een stimulans om te participeren”, zegt VNO-directielid Harry van de Kraats in de Kamer.

Het doel is om mensen aan het werk te krijgen en niet om ze minder te laten verdienen, aldus Van de Kraats.

Volgens het CPB zorgt de maatregel wel degelijk voor een lastenverlichting voor werkgevers, omdat zij het verschil tussen het minimumloon en het cao-loon niet meer hoeven te betalen.

Volgende week debatteert de Kamer met Van Ark over de loondispensatie.

Bron: NU.nl