Kabinet verzaakt bij regelen klachtrecht VN-verdrag.

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het zogenaamde Facultatief Protocol van het VN-verdrag Handicap.
Deze aanvullende verklaring bij het verdrag maakt het mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij het VN-Comité in Genève als het VN-verdrag niet wordt nageleefd.
Maar daarvoor moet het kabinet deze verklaring wel eerst tekenen en dat is nog steeds niet gebeurd.

De Alliantie VN-verdrag, waarin ook Ieder(in) zit, heeft hierover een brandbrief geschreven aan de Kamer.
De Alliantie wijst erop dat Nederland al jaren de ondertekening uitstelt terwijl heel veel andere landen het protocol allang hebben ondertekend.

Of bekijk hier een interview met Illya Soffer over het belang van het Facultatief Protocol

Hieronder kunt u de brief downloaden.

Brief Inbreng Alliantie VN-verdrag facultatief protocol pdf / 2019-02-14

Bron: Ieder(in)