Kabinet tornt aan minimumloon en pensioen.

Werkgevers die mensen met een handicap in dienst hebben, lopen tegen veel en ingewikkelde regelingen aan.
Het kabinet zegt dit te willen versimpelen, om zo meer mensen aan het werk te helpen.
Maar in plaats daarvan duperen de voorgenomen kabinetsplannen werknemers met een arbeidsbeperking.

Staatssecretaris Van Ark wil de administratieve lasten voor werkgevers eenvoudiger maken door loondispensatie in te voeren.
Voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, bijvoorbeeld omdat zij minder productief zijn, heeft dit grote gevolgen.
De wetswijziging die de staatssecretaris voorstelt, verschuift de bureaucratie van de werkgever naar de werknemer en betekent een dramatische verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

Verslechterde arbeidsvoorwaarden.
In de nieuwe regeling moeten werknemers zelf de aanvulling op hun loon regelen bij de gemeente.
Als bij het aanvragen van de aanvullende uitkering iets misgaat, ligt het risico bij de werknemer.
Ook krijgt de werknemer met de uitkering en het loon een inkomen dat uit twee delen bestaat, in veel gevallen niet boven het minimumloon uitkomt en per uitbetalingsperiode kan wisselen.
Dit maakt een gezonde financiƫle huishouding lastig en vergroot de kans op schulden.
Zeker voor mensen van wie het inkomen laag is.
Hier komt nog eens bovenop dat de arbeidsvoorwaarden ernstig verslechteren als de loondispensatie wordt ingevoerd.
Werknemers bouwen geen pensioen op en hebben minder recht op een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze hun baan kwijtraken.

Van alle kanten weerstand.
Er is veel weerstand tegen de voorgenomen loondispensatiemaatregel.
Vakbonden en cliƫntenorganisaties willen dat het plan van tafel gaat.
Gemeenten zijn tegen omdat een deel van de bureaucratie die bij werkgevers wordt weggenomen, bij hen komt te liggen.
Opvallend genoeg lijken werkgevers ook niet onverdeeld enthousiast over loondispensatie.
In een onderzoek van Cedris, de brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie, zegt 70% van de werkgevers geen behoefte te hebben aan de maatregel van het kabinet.

Oneerlijke maatregel.
Het huidige systeem van regelingen moet eenvoudiger.
Voor de werkgever, maar zeker ook voor de werknemer.
Een vereenvoudiging waar alleen de werkgevers iets aan hebben en die het tegenovergestelde effect betekent voor werknemers en gemeenten, is oneerlijk en mag niet worden doorgevoerd.
Werknemers met een arbeidsbeperking moeten over hun volledige inkomen pensioen kunnen opbouwen en ten minste het wettelijk minimumloon verdienen.

Tegenstanders van loondispensatie zullen hun pijlen nu op de Tweede Kamer richten.

De Kamer kan de wetswijziging nog tegenhouden.

Lees hier ons alternatief voor loondispensatie dat wij eerder naar de Tweede Kamer en de staatssecretaris stuurden.

De toelichting van de staatssecretaris leest u hier.

Bron: Ieder(in)