Kaalslag Wmo en Jeugdzorg was helemaal niet nodig.

Gemeenten hebben in 2015 1,2 miljard euro overgehouden aan de Wmo en Jeugdzorg, blijkt uit cijfers van het CBS.
Illya Soffer, directeur van Ieder(in) vindt dit onverteerbaar.
“Er heeft de afgelopen tijd een kaalslag plaatsgevonden in de zorg, terwijl gemeenten eigenlijk ruim voldoende geld in kas hadden.
Voor de mensen die hierdoor getroffen zijn, is dit ronduit schokkend.”

Illya Soffer wijst op de grote gevolgen die het bezuinigingsbeleid van gemeenten heeft gehad.
“Veel kinderen is specialistische hulp onthouden, omdat het geld zogenaamd op was.
Duizenden mensen hebben te horen gekregen, dat ze voortaan geen pgb meer krijgen.
Tienduizenden mensen kregen opeens geen of veel minder huishoudelijke hulp.
En ook op begeleiding en dagbesteding is fors bezuinigd.”

“Dit alles heeft het leven van veel mensen in de war geschopt.
Mantelzorgers zijn extra belast.
Gezinnen zijn onder grote druk komen te staan omdat een kind niet de juiste hulp krijgt.
En duizenden mensen zijn in een juridisch gevecht met hun gemeente terecht gekomen”

“Als je dit alles weet, is het ongelooflijk dat gemeenten alleen vorig jaar al 1,2 miljard hebben overgehouden.
Dat is bijna 10% van het Wmo-budget! Per burger in de Wmo is dat 2000 euro.”

Geld moet terug naar de zorg.
“Het grote overschot maakt in ieder geval duidelijk dat er best geld is om mensen goede zorg en ondersteuning te bieden.
Dat moeten gemeenten nu dus ook gewoon gaan doen.
Verder moet het geld dat over is gebleven absoluut terug naar de zorg.
Gemeenten mogen dat niet gaan gebruiken voor nieuwe lantaarnpalen.”

Het argument van gemeenten, dat ze het geld nu nodig hebben als buffer en het straks echt wel in de zorg terecht laten komen, vindt Soffer onzinnig.
“Je richt eerst veel schade aan en vervolgens ga je dat met veel moeite weer herstellen. Dat werkt niet.”

Zie ook het bericht van de NOS

BRON : Ieder(in)