‘Jongeren met beperking in sommige regio’s te vroeg van school gestuurd’.

Jongeren met een beperking worden in sommige regio’s te vroeg van school gestuurd, terwijl ze volgens de wet tot hun twintigste les mogen krijgen.
Dat zeggen scholen voor speciaal onderwijs tegen Reporter Radio (KRO-NCRV).
Het radioprogramma vermoedt dat het om tientallen jongeren gaat.

De kwestie draait om de laatste twee jaar van het onderwijs.
Vanaf hun achttiende hebben jongeren met een beperking toestemming nodig van de regionale koepel van schoolbesturen, wat het samenwerkingsverband wordt genoemd.

Niet elke koepel stemt in met de verlenging.
De samenwerkingsverbanden laten in een reactie aan het NPO Radio 1-programma weten dat langer doorleren geen toegevoegde waarde meer heeft, omdat de jongeren naar de dagbesteding kunnen.

Volgens de scholen zijn de extra jaren onderwijs juist cruciaal voor de ontwikkeling van jongeren met een beperking, zoals het syndroom van Down of autisme.
Ook wijzen ze op de Wet op de expertisecentra, waarin het recht om door te leren is opgenomen.

Kansenongelijkheid.
Een directeur van een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Heerlen zegt tegen Reporter Radio dat in zijn regio iedere achttienjarige “standaard wordt afgewezen”.
Hij spreekt van kansenongelijkheid, omdat leerlingen in de ene regio wel langer naar school mogen en in de andere niet.

Volgens een directeur van een Brabantse VSO-school spelen financiën een belangrijke rol bij de samenwerkingsverbanden.
“Het wordt gezien als een kostenpost.
Door onze leerlingen eerder uit te laten stromen, hoeven ze niet meer één of twee jaar langer onderwijs te bekostigen.”

De Stichting Downsyndroom vindt het een zorgelijke ontwikkeling en spreekt van machtsmisbruik.
“Terwijl scholen en ouders het noodzakelijk vinden, houdt het samenwerkingsverband het tegen.
Dat is niet vanuit een onderwijskundige visie gedacht, maar vanuit de portemonnee.”

Bron: Nos.nl