Jaarlijks een miljoen euro extra voor audiodescriptie.

Van 2023 tot en met 2026 geeft de regering ieder jaar een miljoen euro extra aan de NPO om publieke televisieprogramma’s te voorzien van audiodescriptie.
Bij de begroting voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stemde de Kamer voor deze investering in audiodescriptie.
Ieder(in) is blij met deze grote stap.

Audiodescriptie.
In Nederland zijn ruim 300.000 mensen met een visuele beperking en 80.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Met audiodescriptie kunnen zij televisieprogramma’s zoals Boer zoekt vrouw of Wie is de Mol? volgen.
Audiodescriptie is een gesproken beschrijving van wat er op het scherm te zien is.
Met de forse verhoging van het budget stijgt het percentage televisieprogramma’s met audiodescriptie voor blinden en slechtzienden aanzienlijk.

Nederland ver onder Europees gemiddelde.
Het verhogen van het budget voor audiodescriptie was hard nodig.
Volgens onze berekeningen heeft minder dan 1% van de NPO-programmering op dit moment audiodescriptie; gemiddeld slechts een half uur per week.
De NPO zegt dat 1 tot 4% van het aanbod audiodescriptie bevat.
Het Europees gemiddelde in 2022 van aanbod van audiodescriptie op publieke omroepen is volgens de European Broadcasting Union 12%.
Landen uit West-Europa, zoals Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje zitten boven de 10% audiodescriptie van het aanbod.
Nederland heeft dus nog heel wat in te halen!

Verplicht minimumpercentage in Mediawet.
Samen met belangenorganisaties en kennis- en expertiseorganisaties vraagt Ieder(in) al langer om een verhoging van het budget om meer programma’s toegankelijk te maken.
Voor doven en slechthorenden is 95% van het audiovisuele media-aanbod van publieke omroepen voorzien van ondertiteling.
Iemand die blind of slechtziend is heeft hetzelfde recht op toegankelijk audiovisueel media-aanbod van publieke omroepen als iemand die doof of slechthorend is.
Ieder(in) en belangenorganisaties en kennis- en expertiseorganisaties blijven daarom pleiten voor verplichte minimumpercentages voor audiodescriptie in de Mediawet.

Brede coalitie belangenorganisaties en kennis- en expertiseorganisaties.
Voor meer en beter toegankelijke televisieprogramma’s werkt Ieder(in) samen met Bartiméus Fonds, Oogvereniging Nederland, Dedicon, KBO-PCOB, Bartiméus, Divers Doof, LFB, SAVT, SH-Jong, Dovenschap, Stichting Hoormij.NVVS, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting en NVA. Samen schreven we hiervoor een position paper.

Meer informatie,

Link: Wat is audiodescriptie?

Link: Amendement van Lucille Werner cs over middelen voor audiodescriptie

Link: Online lobbydossier Ieder(in) over Mediawet en audiodescriptie

Bron: Ieder(in)