Interview Zorgvisie: ‘Voldoende beschermingsmateriaal is het startpunt’.

Zorgvisie besteedt in een interview met Ieder(in)-directeur Illya Soffer aandacht aan de gevolgen van de ‘anderhalve metersamenleving’ voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
‘Bescherming wordt nu gedefinieerd als opsluiting.’

De coronamaatregelen zijn verlengd.
Tegelijk wordt hard nagedacht over de inrichting van de anderhalvemetersamenleving.
Zo’n samenleving is niet passend voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Ieder(in) pleit daarom bij de minister en bij politieke partijen voor een crisisplan komen zodat ook deze groepen kunnen meedoen aan het ‘nieuwe normaal’.
Voorkomen moet worden dat de coronacrisis deze mensen onevenredig hard treft.
‘Het is heel belangrijk dat het plan samen met vertegenwoordigers tot stand gebracht wordt.
Ook moet het plan status krijgen, en niet zomaar een ideetje zijn dat ergens op een stapel belandt.’

Bezoekregeling gehandicaptenzorg.
Voldoende beschermings- en testmaterialen zijn het startpunt, ook voor een goede bezoekregeling.
Het kan nog wel maanden duren voordat dat goed is geregeld.

Illya Soffer: ‘Tot die tijd zitten mensen afgezonderd in zorginstellingen of thuis; volledig geïsoleerd.
Bescherming wordt nu gedefinieerd als opsluiting, of uitsluiting.
Dat is onaanvaardbaar.
Het zou helpen als het RIVM ook een visie ontwikkelt op mensen met een handicap.’

Link: Lees verder bij Zorgvisie: 

Bron: Ieder(in)