Internetconsultatie vereenvoudiging Wajong.

Staatssecretaris Van Ark (SZW) presenteerde onlangs een wetsvoorstel om Wajong te vereenvoudigen en verbeteren.
Op de voorgenomen wijziging van de wet kan gereageerd worden via een internetconsultatie.
Ook Ieder(in) diende een reactie in. U downloadt deze onderaan de pagina.

De wetswijziging moet 2020 ingaan en bestaat grofweg uit vier maatregelen.

 1. Er komt één regeling die drie regelingen harmoniseert: arbeidsongeschiktheidsuitkering in de Wajong, inkomensondersteuning in de werkregeling en de voortgezette werkregeling en Bremanregeling in de Wajong 2010.
 2. De regels wat betreft terugvallen op de o-Wajong (aanvragen tot 2010) worden versoepeld en gelijkgetrokken in de o-Wajong en Wajong 2010.
  Het recht op Wajong vervalt niet als iemand een tijd zelfstandig het minimumloon verdient.
 3.  De verplichting om een passend werkaanbod te aanvaarden in de Wajong 2010 wordt gewijzigd.
  Weigering heeft geen invloed meer op inkomen maar kan leiden tot het stopzetten van ondersteuning bij re-integratie.
 4. De studieregeling uit de Wajong 2010 en de uitsluiting van de Wajong 2015 bij het volgen van een studie, worden geschrapt.
  Het volgen van een studie leidt dan niet meer tot een verlaging of het kwijtraken van de Wajonguitkering.
  Voor Wajongers die studeren of willen studeren, hebben de plannen een gunstig gevolg.
  Ook de harmonisatie is positief.
  Die vereenvoudiging is hoognodig, want de enorme hoeveelheid ingewikkelde regels is onoverzichtelijk in sommige gevallen onwerkbaar.
  Teleurstellend is dat de harmonisatie negatief kan uitpakken voor mensen die gebruikmaken van de voortgezette werkregeling.

Bovendien houdt de staatssecretaris vast aan het systeem van loondispensatie in de Wajong.
Van het plan om deze regeling ook in de Participatiewet in te voeren, zag het kabinet terecht af na grote maatschappelijke weerstand hiertegen.
Het zou daarom logisch zijn als de staatsecretaris een maatregel die zij voor de Participatiewet uiteindelijk ineffectief en onwenselijk vond, ook in de Wajong schrapt.
Ook voor mensen met een Wajong-uitkering die werken naar vermogen, zou het wettelijk minimumloon de ondergrens moeten zijn.

Download de reactie van Ieder(in) hieronder.

Zelf reageren kan hier, tot 18 december.

Ieder(in) – Reactie internetconsultatie vereenvoudiging Wajong pdf / 2018-12-12

Ieder(in) – Reactie internetconsultatie vereenvoudiging Wajong word / 2018-12-12

Bron: Ieder(in)