Internationale Dag van mensen met een beperking.

Op zaterdag 3 december vindt de Internationale Dag van mensen met een beperking plaats.

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer organiseert ter gelegenheid van deze dag een Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 5 januari 2015.
Tijdens deze bijeenkomst zullen de resultaten van de schouw van dorps- en buurthuizen in de gemeente Haarlemmermeer worden gepresenteerd die de BGH in goed overleg met de Stichting Maatvast heeft uitgevoerd.

Een en ander vond plaats in het kader van de recente ratificatie door Nederland van de rechten van personen met een handicap.
De voorziening in de onder de Stichting Maatvast vallende dorps- en buurthuizen zijn over het algemeen goed te noemen.
De details, zowel positief als negatief, zullen blijken uit de presentatie op 5 januari, waarvoor we u reeds nu van harte uitnodigen.

Deze bijeenkomst vindt plaats in Wijkgebouw De Nieuwe Silo van 14 tot ongeveer 16.30 uur en wordt afgesloten met een ‘aangeklede borrel.’
De BGH nodigt onze eigen vrijwilligers College en Raad, zusterorganisaties, pers en andere belangstellenden hier gaarne voor uit.

Maak nu alvast plaats in uw agenda.

BRON: BGH