Inspraak bij Gemeenteraad Haarlemmermeer 17 januari 2019

Voorzitter, dames en heren raadleden, dames en heren leden van het College van Burgemeester en Wethouders

Allereerst wil ik u namens de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer, bij u bekend als BGH mag ik aannemen, allen hartelijk gelukwensen met uw nieuwe, en voor een aantal van u oude functie in onze kakelverse gemeente Haarlemmermeer.
De verwachtingen zijn hooggespannen, ook bij de BGH.

Om dit nieuwe begin te vieren heeft de BGH u bij de koffie voorafgaand aan deze vergadering op gebak getrakteerd, maar voor wat hoort wat natuurlijk.
Ik ken dat uit de Mediterrane politiek en de Amerikanen zeggen dan ook There ain’t no such thing as a free lunch.
En wij doen daarover niet geheimzinnig.
Wat willen wij van u?
Dat u bij alle besluiten die u neemt, op alle beleidsterreinen, rekening houdt met de gehele bevolking.
Met andere woorden, dat u een inclusief beleid voert.
Als u aan de voorkant van uw beleid ook rekening houdt met mensen met een beperking.
En hiermee gaat de kost voor de baat uit, want eventueel latere aanpassingen, en die kunnen juridisch worden afgedwongen, zijn veel duurder.
Met u bedoelen we natuurlijk niet alleen u, maar ook het hele ambtelijke apparaat dat ons gemeentebestuur loyaal terzijde staat.

Hebben wij te klagen?
Helemaal niet.
Nadat het VN-verdrag inzake personen met een handicap in 2016 door Nederland was geratificeerd heeft de oude gemeente Haarlemmermeer de nodige stappen gemaakt.
Het vorige College had zijn ambities op dit gebied in concreet beleid omgezet en is toegetreden tot www.ongehinderd.nl.
Op de ongehinderd app zijn nu ook locaties in Haarlemmermeer op toegankelijkheid beoordeeld en onze gemeente is één van de meest toegankelijke gemeentes van Nederland.
Prachtig.
Daar is de BGH erg blij mee.
Maar we zijn er nog niet.
De BGH is nog niet overbodig.
En wat zou er mooier zijn als dat wij een keer worden uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente.

De BGH heeft het collegeprogramma met veel interesse doorgenomen en daar enig commentaar op gegeven.
Ik zal u daar nu niet mee vermoeien, maar het wel aan de tekst van mijn verhaal hier toegevoegd. Doe er uw voordeel mee.
Een paar concrete wensen.
Op woongebied (er gaat weer gebouwd worden) dringen wij aan dat alle plannen moeten voldoen aan het Handboek Woonkeur, dat leidt tot het Nationaal Inspectiecertificaat WoonKwaliteit.
Dit handboek is ontwikkeld in opdracht van onder meer de VNG, de ouderenorganisaties en ieder(in), het netwerk voor organisaties met een beperking of chronisch ziekte.
Invoering hiervan zou een grote steun zijn voor onze vrijwilligers die zich met bouwplannen bezighouden.

Verder zijn wij er natuurlijk niet alleen voor rolstoelers, maar bijvoorbeeld ook voor visueel gehandicapten.
In april vindt de campagneweek Houdt de lijn vrij om door overreding, maar als het moet ook door handhaving, ervoor te zorgen dat er geen obstakels als fietsen de geleidelijnen voor blinden en slechtzienden verstoren.

Mijn tijd is bijna op.
We hopen dat in deze raadsperiode bij u allemaal ook de belangen van onze achterban tussen de oren zitten, zodat iedereen mee kan doen in Haarlemmermeer.

Enkele opmerkingen van de BGH bij het Collegeakkoord

Veiligheid
‘Wijken moeten schoon, heel en veilig zijn’.
De BGH wil handhaving bij op een stoep parkeren, waardoor je er met een rolstoel niet langs kunt en het ook lastig wordt als je blind bent.

Wij misten bij overlast de bewustwording over hoe ‘beperkingvriendelijk’ om te gaan met de buitenruimte.
Ook zouden wij graag zien dat er gehandhaafd wordt op toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de buitenruimte

Sociaal domein.
Wij misten bij het plan tegen eenzaamheid ook de toegankelijkheid van het huidige aanbod laagdrempelige activiteiten.
Er is heel veel, maar vaak voelen mensen met een beperking zich er niet welkom of weten er simpelweg niet van. Hoe ga je hiervoor zorgen?

Onderwijs.
Duurzame schoolgebouwen is mooi, maar let het college ook op de toegankelijkheid?

Mobiliteit.
Kan de BGH input leveren voor het concept vervoerplan?

Wonen:
Wij missen het levensloop bestendig wonen en het gemak om bestaande woningen aan te passen
Grootschalig groen:
PARK21 Komen daar ook paden waar mensen met een beperking gebruik van kunnen maken of een belevenispad voor blinden/slechtzienden?
Komen er voldoende en ruime parkeervoorzieningen voor gehandicapten en aangepaste toiletvoorzieningen?

Inspraak door de Voorziter van de BGH bij nieuwe gemeenteraad.

Audiofragment luister mee:

Bron: BGH