INC. Festival en VN-verdrag Handicap, 5 jaar na de ratificatie

Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd.
Een belangrijke stap voor het verbeteren van de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte.
Nu, 5 jaar later is het een goed moment om terug en vooruit te kijken.
En om dit lustrum te vieren wordt het Link: INC. Festival georganiseerd.

INC. Festival van 8 tot met 10 juni
Onbeperkt meedoen is het programma van het ministerie van VWS dat de implementatie van het VN-verdrag Handicap coördineert.
Samen met de partners MKB-Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Alliantie, waaronder Ieder(in), organiseert Onbeperkt meedoen dit lustrum met een festival: INC. Festival van 8 tot en met 10 juni.

Het online festival richt zich vooral op jonge mensen met en zonder beperking en blikt samen met hen terug op de afgelopen 5 jaar, wat is er wel en niet bereikt.
En belangrijker nog, wat is er de komende 5 jaar nodig om te zorgen dat mensen met een beperking echt verbetering gaan merken in hun dagelijks leven.

Een greep uit het programma.
Dinsdag 8 juni om 16:00 uur – Masterclass Inclusief Ontwerpen door Jasper van Kuijk, Berry den Brinker en Wouter Corvers
Woensdag 9 juni om 16:00 uur – School, stage en werk: hoe stroom je door naar de toekomst
Donderdag 10 juni om 20:30 uur – Onbeperkt genieten van kunst: een toegankelijke kunsttour

Je kunt dit festival gratis volgen via de Link: livestream op de website van het INC. Festival

Bron: Ieder(in)