In de media: Zorg gemeenten voor mensen met levenslange beperking moet beter.

‘Voor thuiswonende mensen met een levenslange en levensbrede beperking is het een enorme uitdaging om via de gemeente de juiste zorg te regelen’, schrijft Binnenlands Bestuur.
Het verbeteren van de gemeentelijke zorg is mede op aandringen van Ieder(in) opgenomen in de toekomstplannen voor de gehandicaptenzorg.

De gemeentelijke zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange beperking moet beter.
Met bijvoorbeeld langdurige beschikkingen en aanbod dat past bij wat mensen nodig hebben.

Momenteel wordt gewerkt aan toekomstplannen voor de gehandicaptenzorg (Toekomstagenda Gehandicaptenzorg).
Ieder(in) en andere cliënten- en patiëntenorganisaties hebben afgelopen maanden hard gepleit om verbeteringen van de gemeentelijke zorg en ondersteuning op te nemen in die toekomstplannen en de uitvoering daarvan.

Lees verder bij Binnenlands Bestuur:

Link: Zorg gemeenten voor mensen met levenslange beperking moet beter (binnenlandsbestuur.nl)

Meer hierover:

Link: Minister publiceert Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking – Iederin

Bron: Ieder(in)