In de media: voortrekken bij huurwoningen dupeert mensen met een beperking.

Het lijkt een nieuwe trend: gemeenten die met voorrang woningen toewijzen aan woningzoekenden uit beroepsgroepen waaraan een tekort is.
Gemeenten kiezen daarmee voor ingrepen in de woningmarkt om hun problemen op de arbeidsmarkt op te lossen.
En daarvan worden woningzoekenden met een beperking relatief vaak de dupe.

SociaalWeb.
Anneke van der Vlist, beleidsmedewerker Wonen bij Ieder(in) gaat in haar  Link: blog op SociaalWeb dieper in op dit probleem.

Ook geeft zij een aantal mogelijke manieren hoe Rijk en gemeenten dit probleem kunnen aanpakken.

En volgens Van der Vlist is dat ook zeker nodig, want het gevolg van deze bevoorrechting is dat mensen zonder (de juiste) baan, op de wachtlijst worden gepasseerd door werkenden (met de juiste baan).
Omdat mensen met een beperking vaker niet in staat zijn om te werken of om passend werk te vinden.
Het gevolg is dat ze nog langer dan voorheen op een schaarse huurwoning moeten wachten.

En uit recent onderzoek van Ieder(in) samen met de Woonbond blijkt dat er meer toewijzingsregels zijn waardoor woningzoekenden met een beperking worden gedupeerd.

Bron: Ieder(in)