Illya Soffer: ’Kabinet laat kans op toegankelijkheid lopen’.

De behoefte aan meer betaalbare toegankelijke woningen is groot.
Ook met de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen moet het echt veel beter.

Een uitgelezen kans daarvoor biedt de nieuwe Omgevingswet.
Die wet regelt de toekomstige inrichting van Nederland.

In het kabinetsvoorstel worden vooral veel bouwregels geschrapt.
Ook de eisen voor brandveiligheid en toegankelijkheid dreigen daarbij te sneuvelen. Dat moet echt anders.
‘De Omgevingswet mag geen gemiste kans worden’, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in).

Lees de nieuwe blog van Illya Soffer bij Binnenlands Bestuur.

BRON : Ieder(in)