Illya Soffer bij EenVandaag: ’Jeugdhulp schiet tekort, gezinnen lopen vast’.

Ieder(in)-directeur Illya Soffer was gisteren te gast bij radioprogramma EenVandaag over het tekortschieten van de hulp voor kinderen en jongeren met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis.
Deze jeugd en hun families zijn uit beeld geraakt bij gemeenten en kabinet.

De gezinnen lopen in de praktijk vast als ze passende zorg en ondersteuning geregeld moeten zien te krijgen.
‘De situatie is urgent. Als dit voortduurt, komen jongeren in de veel duurdere zwaardere zorg of zelfs crisishulp terecht.
Dat moeten we voorkomen.
Denk aan een soort “waakvlamzorg” die er is waar het nodig is, langdurig en echt bedoeld als passende ondersteuning van de gezinnen’, bepleit Soffer tijdens de uitzending.

Tweede Kamer bespreekt jeugdhulp.
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de jeugdhulp.
In een brief aan de Kamerleden vragen Ieder(in) en Per Saldo onder meer om beter toegang tot de zorg en de inzet van meer deskundigheid over jongeren met beperking of chronische ziekte.
Die kennis ontbreekt ook omdat de aandacht bij gemeenten en vanuit de jeugdzorg vooral uitgaat naar jongeren in een kwetsbare gezinssituatie, met opvoedingsproblemen of psychische problemen.

Gezinnen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid bijspringt waar nodig, benadrukken de organisaties.
‘Zware zorgtaken worden als normaal onderdeel van de opvoeding gezien.
Een onjuiste ontwikkeling die zware druk zet op toch al overbelaste gezinnen en escalatie van de hulpvraag alleen maar verder in de hand werkt’, zegt Illya Soffer.

Illya Soffer te gast bij EenVandaag. terugluisteren kan hier (bij 0.39 minuten);

‘Kabinetsplannen jeugdhulp gaan voorbij aan kind en ouders’ bij Skipr;

Brief Ieder(in) en Per Saldo aan de Tweede Kamer over jeugdhulp.

Bron: Ieder(in)