Ieder(in): ‘Kom met oplossing voor energierekening van mensen met handicap’.

Er moet snel een oplossing komen voor de mensen met een beperking of chronische ziekte die te maken hebben met elektrische hulpmiddelen, medische apparatuur en zorggerelateerde stookkosten.
Zij dreigen de energierekening niet meer te kunnen betalen en financieel in de problemen te komen.
Het voorgestelde energieplafond van het kabinet is voor hen geen toereikende oplossing.
Ieder(in) heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor deze mensen.
En ook voor de mensen die wonen in woongroepen. Deze week wordt er in verschillende debatten over dit onderwerp gesproken.

Om te voorkomen dat Nederlanders de energierekening niet meer kunnen betalen, komt het kabinet met een prijsplafond voor gas en stroom.
Voor sommige mensen met een beperking of chronisch ziekte is deze oplossing niet toereikend.
Zij zijn afhankelijk van elektrische hulpmiddelen en zorggerelateerde stookkosten, verbruiken soms wel drie of vier keer zoveel stroom dan de gemiddelde Nederlander.
Zonder maatwerkoplossing komen zij mogelijk in grote financiële problemen.

Noodzakelijke apparaten.
Het prijsplafond wordt gebaseerd op energieverbruik van de gemiddelde Nederlander.
Er wordt aangenomen dat als je boven dit plafond zit, je energie verspilt.
En dat doet geen recht aan de mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte meer energie verbruiken dan gemiddeld omdat zij extra moeten stoken, één of meerdere elektrische hulpmiddelen of medische apparatuur moeten gebruiken.
Bijvoorbeeld een tillift, elektrische rolstoel, een drukverlagend matras of beademingsapparatuur.
Dat is geen verspilling, maar een noodzaak om te kunnen leven.
Wat heb je aan een elektrisch hulpmiddel als je je de elektriciteitskosten niet kunt veroorloven.

Financiële problemen door exploderende energiekosten.
Het gaat om mensen die vaak al schommelen tussen het bestaansminimum en het wettelijk minimumloon.
Meerkosten boven het plafond kunnen niet betaald worden.
En middelen om te verduurzamen zijn er ook niet.
De leefsituatie van mensen met een beperking is zelfs nog verder verslechterd door de sterk oplopende prijzen.

Vergeten groep: mensen met een beperking in woongroepen.
Ook voor de mensen met een beperking die wonen in woongroepen, zoals de Thomashuizen of de pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven, is dringend een specifieke oplossing nodig.
Het gaat om mensen in woongroepen die vaak vanwege administratieve redenen gekozen hebben voor één aansluiting voor gas en elektra (en één energiecontract).
In veel gemeenten komen woongroepen niet in aanmerking voor de energietoeslag.
Daarnaast zullen zij – vanwege het aantal bewoners – ver boven het energieplafond uitkomen.
Alleen al het effect van de stijgende energiekosten op de bestaanszekerheid van deze mensen is enorm.
Daar komt de verwachte stijging van de kosten van levensonderhoud nog bij.

Inzet Ieder(in).
In reactie op de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, heeft Ieder(in) meteen haar zorgen geuit over mensen die te maken hebben met onvermijdbaar extra energieverbruik vanwege hun aandoening.
De koepelorganisatie heeft de schrijnende situatie van deze mensen onder de aandacht gebracht bij het kabinet en de partijen in de Tweede Kamer, en zal de situatie scherp blijven volgen.

In verschillende media is aandacht geweest voor dit probleem, waarbij ervaringsdeskundigen ook over hun schrijnende situatie hebben verteld Link: RTL Nieuws,

Link: RTV Drenthe, 

Link: Hart van Nederland, 

Link: EenVandaag, 

Link: NRC. 

(Bron: Iederin)

Bron: Supportmagazine.nl