Hou op met de ’stapelfacturen’

Mensen moeten sneller weten hoe hoog hun eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning zijn.
Soms worden mensen jaren later nog met torenhoge afrekeningen geconfronteerd.
Dit zijn de ‘stapelfacturen’.
De onzekerheid over wat ze uiteindelijk moeten betalen, leidt tot grote financiële problemen.

Op tijd.
Ieder(in) heeft samen met Per Saldo gereageerd op de internetconsultatie van het ministerie voor het ‘Ontwerpbesluit aanlevertermijn cliënt en zorggegevens’.
Onze boodschap aan het kabinet en de Tweede Kamer is dat het bijzonder belangrijk is het probleem van de stapelfacturen wordt onderkend en dat mensen tijdig weten waar ze aan toe zijn met hun eigen bijdragen.

Schulden en zorgmijden.
Het komt te vaak voor dat mensen door gebrekkige afstemming van gemeenten, zorgaanbieders en CAK achteraf worden geconfronteerd met hoge afrekeningen van eigen bijdragen.
Mensen komen door de stapelfacturen in grote (financiële) problemen: oplopende schulden, onverwacht moeten interen op spaargeld of zelfs afzien van noodzakelijke zorg (zorgmijding).

Te vrijblijvend.
In het ontwerp-besluit staat dat de eigen bijdragen ‘zo spoedig mogelijk’ worden vastgesteld (door het CAK).
Dit is te vrijblijvend en leidt tot voortdurende onduidelijkheid en onzekerheid voor mensen over de hoogte van de eigen bijdragen.

Naheffingen.
Het CAK kan tot een periode van 24 maanden met terugwerkende kracht eigen bijdragen in rekening blijven brengen,
zo staat het in het ontwerp-besluit.
Het zijn juist deze ‘naheffingen’ die veel mensen in de problemen brengen.
Ieder(in) en Per Saldo vinden dat deze termijn veel korter moet.
Dit om te voorkomen dat mensen worden verrast door de naheffingen.
Logisch is om bij andere regelingen aan te sluiten, zoals voor belastingaangifte of de UWV-termijnen (b.v. 12 maanden).

Hieronder de volledige reactie op het ontwerp-besluit

Bron: Ieder(in)