Hierbij wil ik u informeren over de wijzigingen in het collectief vervoer per 1 januari 2017.

Met ingang van deze datum zal de Meertaxi ophouden te bestaan en wordt het collectief vervoer voortaan uitgevoerd door RegioRijder.
Dit is een regionale vervoercentrale en is een samenwerking tussen Haarlemmermeer, IJmond en Kennemerland. RegioRijder wordt uitgevoerd door Connexxion i.s.m. vijf taxibedrijven.

De belangrijkste wijzigingen voor inwoners van Haarlemmermeer zijn als volgt:
– Er wordt niet langer afgerekend in zones maar in kilometers, net als in het OV.
– De kosten gaan gemiddeld 20% omhoog. Dit komt omdat het tarief in Haarlemmermeer al sinds 2008 niet geïndexeerd is en daarmee veel lager lag dan in de rest van de gemeenten.
– De scootmobiel mag niet meer mee bij ritten korter dan 4 km
– Het kilometer-budget wordt 1500 kilometer per jaar. Meer kilometers kunnen altijd aangevraagd worden; een consulent zal dan per individuele situatie beoordelen of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Vanaf 10 december kunnen er telefonisch ritten geboekt worden bij RegioRijder; vanaf 13 december zal ook de website operationeel zijn.
Alle huidige pashouders die de laatste 2 jaar met Meertaxi gereisd hebben, ontvangen rond 10 december hun nieuwe pas van Connexxion plus de brochure.
Twee weken geleden zijn zij al vanuit de gemeente geïnformeerd.

In de bijlage vindt u:
1. de brief die wij twee weken geleden hebben gestuurd naar alle inwoners die de afgelopen twee jaar met Meertaxi gereisd hebben
2. de brochure van RegioRijder
3. Q&A’s over het nieuwe systeem.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dat u hiermee eventuele vragen van inwoners van Haarlemmermeer goed kunt beantwoorden.

Zie Meertaxi.

BRON: BGH