Het rapport over de toegankelijkheid van de website van gemeente Haarlemmermeer.

Als ICT4Handicap zetten wij ons in voor de toegankelijkheid van internet en websites voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. Het in 2016
door het Parlement geratificeerde VN verdrag voor
de rechten van gehandicapten verplicht overheid en
bedrijfsleven dat alle openbare voorzieningen, inclusief ICT diensten toegankelijk moet zijn voor alle
inwoners. Dit moet zeker van toepassing zijn voor
websites van gemeenten. De vraag is of dit het geval
is. Het is zinvol om dit landelijk te onderzoeken, niet
door aanbieders, bouwers van ICT voorzieningen of
andere professionals, maar door de doelgroep zelf

Lees de Flyer verder:

Bron: BGH