HAP Haarlemmermeer wil opheldering parkeertarieven voor minder validen.

Collegepartij HAP Haarlemmermeer trekt aan de bel als het gaat om de parkeertarieven voor minder validen binnen de eigen gemeente.
Aanleiding voor de lokale raadsfractie is een onderzoek van belangenorganisatie Ieder(in) waaruit blijkt dat deze tarieven per gemeente sterk verschillen.

Brief aan het college.
Het is zoals raadslid Abdul Salhi namens zijn fractie ook verwoord in een brief aan het college van de gemeente Haarlemmermeer.
,,De kosten voor het in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart, resp.
parkeerplaats lopen per gemeente enorm uiteen”, stelt het raadslid van HAP.

Opsomming.
Salhi noemt voor de duidelijkheid een opsomming van de posten, waar gemeenten een rekening voor kunnen presenteren aan de aanvrager.

Het gaat om:
1. Het in behandeling nemen van de aanvraag
2. Kosten verbonden aan de verplichte medische keuring bij de eerste aanvraag
3. Parkeerplaats (realisatie +bord)
4. Totaal aan kosten (1 & 2 & 3, al dan niet in één tarief samengebracht)

Daarbij maakt Salhi de opmerking dat bij de eerste twee punten in een tarief kunnen worden samengebracht zonder daarbij een uitsplitsing te hoeven geven.
Dat geldt niet voor de laatste punten, waarbij in de ogen van het raadslid de gemeente die mogelijkheid wel kan hebben om de bedragen uit te splitsen.

Gratis.
Het raadslid komt ook met cijfers, waarbij volgens Salhi een vergelijking maakt met de gemeente Oss (die alles gratis doet).
Het raadslid stelt dat de de tarieven variëren van bijvoorbeeld post 4 tussen € 22,80 en € 817,85 voor het totaal.
Het merendeel van de 100 onderzochte gemeenten rekenen volgens hem een tarief voor het totaalplaatje (4) dat ligt tussen de € 150,– en € 350,–.
,,Haarlemmermeer vraagt € 638,20″, zegt het raadslid van HAP.

In de top.
,,De tarieven apart beschouwend constateren wij, dat de eerste aanvraag in Haarlemmermeer € 66,70 kost (= in de top 11 van NL) Het merendeel van de gemeenten rekenen bedragen tussen €20,– en € 40,– .
Bij de verplichte medische keuring is Haarlemmermeer de op 4 na duurste gemeente van Nederland”, zegt Salhi.
Voor de realisatie van een parkeerplaats betekent dat voor gehandicapten (incl. bord) volgens het raadslid dat de gemeente € 419,30 in rekening brengt.
Dat in vergelijking met Venlo waar volgens Salhi de gemeente daar maar € 30,– vraagt en een gemeente als Nijmegen € 250,13 in rekening brengt.
,,Het gemiddelde tarief in gemeenten ligt rond de € 220,– “, zegt Salhi.

Duurste gemeente.
Haarlemmermeer is daarmee volgens het raadslid van HAP de op 5 na duurste gemeente van Nederland als het gaat om de totalen van post 1,2 en 4 gaat.
,,Vanuit de WMO kunnen gemeenten een tegemoetkomingregeling treffen, maar gemeenten zijn daar niet toe verplicht”, zegt Salhi.
Salhi wil namens zijn fractie weten hoeveel parkeerplaatsen voor minder validen door de gemeente gemiddeld per jaar worden aangelegd en hoeveel parkeerkaarten voor minder validen door de gemeente gemiddeld per jaar worden vertrekt.

Kosten bij in behandeling nemen aanvraag.
Salhi is ook nieuwsgierig naar de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag en waaruit deze bestaan en waarom deze in vergelijking met andere gemeenten in Haarlemmermeer zo hoog zijn.
Ook noemt het raadslid een medische keuring die een onderdeel kan zijn van de aanvraag. die volgens hem in Nederland even duur zijn of dat deze geen grote verschillen in tarief mogen vertonen.
Salhi wil een uitleg hebben over het tarief wat de gemeente Haarlemmermeer rekent voor een medische keuring ten opzichte van andere gemeente.
,,Kan het college verklaren waarom de medische keuring in Haarlemmermeer € 152,20 moet kosten en in andere gemeenten substantieel goedkoper zijn?
Bijvoorbeeld Enschede rekent slechts € 35,05″, vraagt Salhi zich af.

Verschillen in kosten.
Het raadslid vraagt zich ook af waarom het tarief voor de aanleg van een parkeerplaats (incl. bord) ten opzichte van een andere gemiddelde Nederlandse gemeente in Haarlemmermeer tweemaal zo hoog moet zijn.
Salhi wil weten of er in zijn gemeente een beroep kan worden gedaan op een tegemoetkomingregeling binnen de grenzen van de WMO en als dat niet kan wil hij weten waarom dat niet.
Als de gemeente wel een tegemoetkomingsregeling heeft, wil Salhi weten hoe deze er dan uit ziet.

Bron: Haarlemmermeer.nieuws.nl