Handreiking Lokale Inclusie Agenda klaar voor gebruik.

Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken.
Maar hoe doe je dat en wat staat daar dan in?
De VNG ontwikkelde samen met de Alliantie, gemeenten en hun ervaringsdeskundigen een handreiking Lokale Inclusie Agenda.

Meedoen is de norm.
Met het van kracht worden van het VN-verdrag Handicap hebben gemeenten er een belangrijke maatschappelijke opdracht bij gekregen: zij moeten ervoor zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen.
De handreiking helpt hen om hier stappen in te zetten.
Het biedt praktische voorbeelden bij verschillende leefgebieden waar je mee aan de slag kan gaan.
En een routekaart met 11 stappen die van belang zijn bij de (door)ontwikkeling van lokaal inclusiebeleid en het vastleggen van dit beleid in een Lokale Inclusie Agenda.
In deze agenda omschrijft de gemeente welke verbeteringen en doelen ze willen realiseren en binnen welke termijn.
In het plan kunnen de onderwerpen onderwijs, werk, inkomen, vervoer, wonen en leven en zorg en ondersteuning een plek krijgen.

Niets over ons zonder ons.
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om inwoners met een beperking te betrekken bij te plannen door met hen in gesprek te gaan.
Hierbij moet het principe ‘Niets over ons zonder ons’ worden toegepast, bijvoorbeeld met de inzet van getrainde ervaringsdeskundigen tegen een passende beloning.

De Alliantie VN-Verdrag steunt de opzet van deze handreiking en adviseert dat gemeenten samen met hun lokale ervaringsdeskundigen deze handreiking gebruiken bij de opzet van hun Lokale Inclusie Agenda.

Aan de slag!.
De VNG en de Alliantie organiseren in 2019 een aantal pilotbijeenkomsten om de toepassing van de handreiking bij gemeenten te toetsen.
De lessen die we hieruit leren worden weer gedeeld met de andere gemeenten.
Wil je ook aan de slag in jouw gemeente met lokale inclusie?
Deze handreiking biedt een mooie start.
Heb je vragen over bijvoorbeeld de inzet van ervaringsdeskundigheid bij het maken van een inclusie agenda dan kan je contact opnemen met het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid via 085 400 04 60 .

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Xandra Koster, x.koster@iederin.nl , projectleider Niets Over Ons Zonder Ons.

Link naar Handreiking Lokale Inclusie Agenda

Meer over het project Iedereen doet mee

Bron: Ieder(in)