HandicapNL lanceert programma Re>Start voor begeleiding na revalidatie.

Ondanks dat de revalidatiezorg in Nederland op hoog niveau is, raken veel mensen na revalidatie in een negatieve spiraal.
Zij verliezen de aansluiting met school, studie, werk, vrienden en gezin.
Om dit te aan te pakken, lanceert HandicapNL, samen met koplopers in de revalidatiezorg, het programma Re>Start.
Met dit programma willen zij voorkomen dat – vaak jonge – mensen veroordeeld worden tot een leven achter de geraniums.
Omdat voor deze hulp vaak geen vergoeding bestaat, gaat het programma vergezeld van het Re>Start Fonds.

De partijen roepen donateurs, bedrijven en het rijk op om bij te dragen aan het fonds.

Geen aansluiting bij maatschappij.
Jaarlijks belanden 200.000 mensen in Nederland een revalidatiecentrum.
Door een ongeluk, een hersenbloeding of door domme pech.
De medische revalidatie in Nederland is van hoog niveau in de 36 revalidatiecentra van Nederland.
Toch sluit deze nog niet voldoende aan bij wat er nodig is om zo goed als mogelijk het normale leven (weer) op te pakken na de revalidatieperiode.
“De stap naar studie, werk, vriendschappen en relaties is te vaak te groot.
Mede hierdoor blijft participatie van mensen met een handicap in Nederland onnodig achter”, aldus Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL.

Jarenlange strijd.
Zo ook Harmen Hidding, die na een beroerte besefte dat hij niet meer de vader, partner, manager, broer zal worden die hij was.
“Toen ik eenmaal in een rolstoel zat, dacht ik: We kunnen aan het werk.
Maar zo makkelijk is het niet.
Je wordt vanaf dat moment alleen maar geconfronteerd met alles wat je niet kan of misschien nóóit meer kunt.
” Terwijl Harmen revalideerde stond de wereld niet stil.
Hij wilde aanhaken, maar de achterstand was te groot.
“Dat is de tweede klap, die misschien nog pijnlijker is dan de eerste.”

Link: Artikel gaat verder onder de video

Drie jaar heeft Harmen nog geprobeerd om zijn oude leven op te pakken.
Maar zijn werk en zijn huwelijk raakte hij kwijt.
Ook vriendschappen vielen weg.
“Pas 8 jaar na mijn beroerte kon ik mijzelf weer enigszins ontplooien en ontwikkelen.
Die jarenlange strijd wil ik anderen besparen.”

Re>Start helpt mensen hun leven weer opbouwen.
Om revalidanten te helpen hun nieuwe leven op te bouwen, roept HandicapNL het programma Re>Start in het leven.
De afgelopen drie jaar is er op kleine schaal al gewerkt aan intensieve begeleiding van revalidanten in gezamenlijke projecten met koplopers uit de revalidatie: Rehab Academy, het Daan Theeuwes Centrum voor intensieve neurorevalidatie, Revalidatiecentrum De Tolbrug en de Maartens Foundation.
De ervaringen met deze projecten zijn zo hoopgevend dat ze door HandicapNL gebundeld worden in een landelijk programma: Re>Start.

Re>Start Fonds.
Re>Start is noodzakelijke hulp die niet wordt vergoed door overheid of verzekeraar.
Daarom lanceert HandicapNL gelijktijdig het Re>Start Fonds.
De begeleiding die revalidanten nodig hebben kan aardig in de papieren lopen, tot enkele duizenden euro’s per traject.
Hiervoor is meestal geen vergoeding vanuit de zorgverzekering, Wlz of Wmo beschikbaar.
Daniëlle Schutgens: “Met het Re>Start Fonds investeert HandicapNL in de levens van mensen.
En we voorkómen veel maatschappelijke kosten, omdat mensen sneller werk vinden, gezonder en gelukkiger zijn.
” Het fonds blijft bestaan tot er echt structurele financiering beschikbaar is.

Link: Bron: HandicapNL

Bron:Supportmagazine.nl