Haarlemse ouders in de knel door bezuiniging in het speciaal onderwijs.

Meerdere ouders uit Haarlem met kinderen op het speciaal onderwijs zitten met de handen in het haar.
Als bezuinigingsmaatregel heeft de gemeente bepaald dat vanaf 1 juli het budget voor de zorg in het speciaal onderwijs aan banden wordt gelegd.
Het gevolg is dat zorg die voorheen vanzelfsprekend en op maat was, niet altijd meer geboden kan worden.

Michiel Brandt, vader van Tycho (3) is ten einde raad.
Tycho heeft het Kabuki syndroom, waardoor hij zowel een lichamelijke als verstandelijke beperking heeft.
Voor de vakantie leek alles geregeld te zijn voor de naschoolse opvang van Tycho.

Na de zomervakantie zou hij beginnen op school voor speciaal onderwijs De Parel in Haarlem en op dezelfde locatie naar de naschoolse opvang kunnen.
Anderhalve week geleden kreeg hij het bericht dat Tycho toch niet welkom is bij de opvang, omdat de instantie die dit verzorgt aan het nieuwe budgetplafond zit.

Reinier Bos, schoolhoofd van De Parel is ook verbaasd over de gang van zaken: “Het besluit van de gemeente om een budgetplafond in te stellen is volledig eenzijdig genomen en heeft ons enorm verrast.
We hebben echt begrip dat er een financiële opdracht ligt bij de gemeente, maar de consequenties zijn onvoldoende overzien.”

Bos geeft aan dat Michiel niet de enige ouder is die nu ineens zonder naschoolse opvang zit.
Op de Parel zitten nog twee à drie andere kinderen waarbij exact hetzelfde probleem speelt.
En hij weet dat ook andere scholen hiermee worstelen.
“Zij signaleren dit ook, er wordt nagedacht om centraal een signaal af te geven aan de gemeente.”

Gemeente Haarlem: Bezuinigingen waren echt nodig.
De gemeente Haarlem laat in een reactie weten dat de bezuinigingsmaatregel echt nodig was.
De uitgaven in de jeugdzorg overschrijden ruimschoots het budget dat uit Den Haag komt.

Ook wijst de gemeente erop dat als de ene zorgaanbieder het budgetplafond heeft bereikt er genoeg andere aanbieders zijn waar dit niet voor geldt, en dat de zorg dan alsnog gewoon geleverd kan worden.

Voor Michiel is het in zee gaan met een andere aanbieder van naschoolse opvang geen optie.
Voor zijn zoon zou dit namelijk betekenen dat hij na school met een busje naar een andere locatie moet voor de naschoolse opvang.
Dit is volgens Michiel een te grote belasting.

“Deze kinderen zijn extra kwetsbaar, die wil je niet na school nog een keer met een busje verplaatsen”.
Hij vindt het moeilijk te verkroppen dat zijn zoon de dupe wordt van de bezuinigingen.

Bron: NU.nl