Guusje ter Horst wordt bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen.

Per 15 december 2022 start voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en oud-burgemeester van Nijmegen Guusje ter Horst als bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen.
Vanuit deze rol gaat zij zich inzetten voor het toegankelijker maken van de samenleving voor mensen met een beperking.
Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De bestuurlijk aanjager gaat partijen zoals bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen in zogeheten inclusiepacten.
De afspraken in deze inclusiepacten moeten direct een merkbaar verschil realiseren in het dagelijks leven van mensen met een beperking.

Minister Helder: “Ik ben verheugd dat Guusje ter Horst deze handschoen oppakt.
Vanwege haar ruime ervaring binnen de lokale en landelijke overheid is zij wat mij betreft de aangewezen persoon om deze belangrijke verbindende rol te vervullen.
Er staat haar een flinke klus te wachten want we moeten samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de beweging maken naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat Guusje ter Horst daar een belangrijke bijdrage aan gaat leveren.”

Bestuurlijk aanjager.
Als bestuurlijk aanjager gaat Guusje ter Horst partijen bij elkaar brengen om inclusiepacten te sluiten.
Daarnaast kan zij belemmerende wet- en regelgeving en andere maatschappelijke problemen voor mensen met een beperking aankaarten bij de betreffende overheidsinstantie of uitvoeringsorganisatie.
Ter Horst heeft persoonlijke affiniteit met het onderwerp. De zoon van haar partner had een ernstige lichamelijke beperking.

Guusje ter Horst: “Ik wil mij volledig inzetten om het onbeperkt meedoen van mensen met een beperking te helpen realiseren.
Door onze Bob, die ernstig lichamelijk beperkt was vanwege een spierziekte en die juli dit jaar overleed, heb ik ervaren hoe het meedoen kan worden bemoeilijkt of juist kan worden verlicht.
Iedereen met een beperking verdient dat laatste.”

Naast de bestuurlijk aanjager gaat per 19 december een spiegelgroep aan de slag, bestaande uit ervaringsdeskundigen, om vanuit het perspectief van mensen met een beperking mee te denken over het beleid.

Inclusiepacten.
Inclusiepacten bestaan uit concrete afspraken tussen partijen als overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
De afspraken kunnen gaan over alle thema’s uit het VN-verdrag Handicap zoals werk, wonen, onderwijs en vervoer.
Met deze afspraken moet direct een merkbaar verschil worden gerealiseerd in het dagelijks leven van mensen met een beperking.
De opgebouwde kennis en ervaring wordt breed gedeeld zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan een toegankelijke samenleving waarin mensen met een beperking vanzelfsprekend meedoen.
Ervaringsdeskundigen worden vanaf het begin betrokken in de opzet en uitvoering van de plannen.

(Bron: Ministerie van VWS)

Bron: Supportmagazine.n