Grote gezondheidsrisico’s voor PGB-houders door gebrek aan beschermingsmiddelen in corona-crisis’.

“Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) staan achteraan in de rij voor materialen en beschermingsmiddelen”, ziet Aline Molenaar.
Als directeur van Per Saldo behartigt zij de belangen van zo’n 130.000 mensen die via een PGB zorg inkopen.
“Als dat niet snel verandert dan gaan sommige kwetsbare mensen niet dood aan corona, maar aan andere infecties.”

Een deel van de mensen dat een PGB ontvangt, is soms dusdanig ziek dat zij thuis beademd moeten worden of om andere redenen beschermingsmaterialen – zoals handschoenen – nodig hebben.
“Door het coronavirus zijn die middelen schaars en dat levert zorgen op bij onze achterban.
Je hebt te maken met mensen die heel vatbaar zijn voor allerlei virussen en infecties”, zegt Molenaar.

Link: De Monitor sprak haar voor het onderzoek Zorg aan Huis. 

“Bij de regionale verdeling van de beschermingsmiddelen zijn PGB-houders gewoon niet in beeld. Dat moet als de bliksem veranderen.”

Gebrek aan beschermingsmiddelen.
Anke is één van de PGB-houders die zich zorgen maakt over het tekort aan beschermingsmiddelen.
Zij is moeder van een zorgintensief kindje van vijf jaar die via een zogenoemde canule wordt beademd.
Voor de zorg van haar dochter heeft ze onder andere handschoenen en alcohol nodig.
“Normaal bestellen we die, maar het is bijna niet meer te krijgen”, vertelt ze.
Anke en haar man proberen creatief met de tekorten om te gaan.
“We doen rustiger aan met de materialen, proberen ze langer te gebruiken, alleen is dat niet echt hygiënisch.
” Als de slangen waarmee de canule moet worden uitgezogen opraken en niet meer te verkrijgen zijn is dat volgens Anke een groot probleem.

Groot gezondheidsrisico.
Ook bij EMB Nederland, de belangenvereniging voor ouders met kinderen met een meervoudige beperking, zien ze een tekort aan beschermingsmiddelen.
Zorgverleners kunnen niet altijd beschermd binnenkomen, wat een groot risico vormt voor kinderen die bijvoorbeeld kampen met long- en spierziektes.

Link: Reporter Radio van de KRO-NCRV spreekt Erika van de Bilt, secretaris van EMB Nederland.

“Dat is een groot gezondheidsrisico.
We zien nu dat individuele zorgverleners ook geen spoedbestellingen kunnen doen, omdat ze niet worden gezien als zorgaanbieder.
Het ministerie zou bij het aanbieden van deze middelen ook met deze groep zorgverleners rekening kunnen houden.”

Hogere kosten voor PGB-houders.
Van de Bilt ziet ook andere problemen ontstaan.
Doordat veel kinderdagcentra nu zijn gesloten, zitten die kinderen thuis en moet daar dus meer zorg worden ingekocht.
Volgens EMB Nederland heeft dat direct gevolgen voor het persoonsgebonden budget van deze ouders.
“Mensen zijn nu veel meer geld kwijt aan thuiszorg, die gewoon vanuit het persoonsgebonden budget moet worden betaald.
Dat budget is daar helemaal niet op berekend, waardoor ouders zich afvragen of ze het straks nog wel kunnen betalen.”
Volgens Van de Bilt is er nog geen duidelijkheid of ouders die meer hulp thuis inkopen daar straks ook voor worden gecompenseerd.

Papierwerk simpeler.
Volgens Aline Molenaar van Per Saldo geldt dit voor heel veel PGB-houders.
Molenaar: “Inmiddels heeft het ministerie van Volksgezondheid ons wel in het vizier, maar heb ik nog geen concreet voorstel gezien hoe ze het gaan aanpakken.
Daar zijn we nu al dagen heel druk mee.
Maar het staat als een paal boven water dat mensen zich nu geen zorgen zouden moeten maken over het betalen van die extra zorg.
De papierwinkel moet simpeler en het moet gewoon betaald worden.
Daar blijf ik mij hard voor maken”, aldus Molenaar.

Meer over de problemen waar ouders van EMB-kinderen mee te maken hebben in deze corona-crisis in de uitzending van Reporter Radio, aanstaande zondag 29 maart om 19.00 uur op NPO Radio 1.

Link: (Bron: KRO-NCRV De Monitor)

Bron: Support Magazine.nl