‘Gemeenten verliezen vier van tien zaken over hulp aan zieken en ouderen’

De rechter corrigeert gemeenten in 41 procent van de gevallen bij besluiten over hulp aan zieken en ouderen.
Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Trouw, Argos en De Groene Amsterdammer.

“Dat is relatief veel in vergelijking met andere rechtszaken tegen de overheid”, zegt de woordvoerder van de Raad voor rechtspraak.
“Daarin wint in slechts 25 à 30 procent van de gevallen de burger.”

Vier jaar geleden vond de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) plaats.
Daardoor zijn er nu grote lokale verschillen en hangt de zorghulp voor veel burgers af van hun postcode, blijkt uit het onderzoek.

Sinds de decentralisatie zijn er 6.861 rechtszaken over de Wmo gevoerd.
Daarvan kwamen er 1.570 tot aan de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), baseert Trouw zich op cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

Ruim een derde daarvan werd weer ingetrokken, mogelijk omdat gemeente en burger tot een schikking kwamen.

‘Burgers krijgen te maken met private partij in plaats van gemeente’

Door de decentralisatie zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan ruim een miljoen ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte.

Gemeenten verschillen van inzicht over onder meer de omgang met persoonsgebonden budgetten, de noodzaak van hulpmiddelen en de regels voor het verlenen van huishoudelijke hulp.

Volgens Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, is het de vraag of de lokale democratie in Wmo-kwesties goed werkt.
“Gemeenten lozen een deel van de eigen verantwoordelijkheid naar zorgaanbieders, waardoor de burger in feite te maken krijgt met een private partij in plaats van met de gemeente”, reageert hij tegenover Trouw.

Bron: Nu.nl