Gemeenten snappen kritiek op gehandicaptenbeleid: ‘Voor een groot deel terecht’.

Dat het voor mensen met een beperking moeilijker is om deel te nemen aan de maatschappij komt inderdaad deels doordat gemeenten hen onvoldoende ondersteunen.
Maar het is geen pure onwil van gemeenten, reageert koepelorganisatie VNG op berichtgeving van NU.nl.
Nederland telt zo’n twee miljoen inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking.
Uit een rondgang van NU.nl langs toezichthouders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen bleek dat deze groep van veel gemeenten te weinig kansen krijgt om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Het probleem speelt al jaren en verbetering laat te lang op zich wachten.
Terwijl de gemeenten sinds 2016 wel de plicht hebben om mensen met een beperking gelijke kansen te bieden.

De kritiek op de gemeenten is “voor een groot deel terecht”, beaamt een woordvoerder van de VNG. “We kunnen niet om die feiten heen.”

Tegelijkertijd zegt de VNG dat veel gemeenten hebben laten weten dat ze het wel beter willen doen.
Maar ze zouden daar te weinig personeel en geld voor hebben.
Dat blijkt volgens de VNG ook uit onderzoek dat de vereniging ieder jaar laat uitvoeren onder de 342 Nederlandse gemeenten.

Kabinetsadviseur vindt geldargument gemeenten te makkelijk.
Kabinetsadviseur Guusje ter Horst vindt het geldargument van de gemeenten na de “helemaal terechte kritiek” een te makkelijk excuus, zegt ze tegen NU.nl.
“Er zijn ook gemeenten die het met weinig geld en mensen wél goed doen.”

De voormalige minister is vorig jaar door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangesteld als ‘bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen’ en zet zich in die rol in voor het toegankelijker maken van de samenleving voor mensen met een beperking.

VNG moet volgens belangenorganisaties meer doen.
De VNG ondersteunt gemeenten sinds 2018 bij het verplicht naleven van het in 2016 door Nederland ondertekende VN-verdrag Handicap.
Dat verdrag zegt dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als mensen zonder beperking.

De vereniging biedt de gemeenten onder meer cursussen en informatiebrochures aan.
Maar Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, vindt dat de rond dit onderwerp “bevlogen” VNG meer moet doen.

Baldewsingh zegt tegen NU.nl dat de vereniging de gemeenten moet aansporen hun verplichte taak beter uit te voeren.
Ook Ieder(in), de belangenorganisatie voor mensen met een beperking, wil dat de VNG proactiever optreedt.

Betrokken partijen wijzen naar elkaar: ‘Schiet niet op zo’.
Maar de VNG wijst een voortrekkersrol van de hand.
“Wij ondersteunen en helpen, maar het zijn de gemeenten zelf die tot actie moeten overgaan.
” Ter Horst constateert dat betrokken partijen naar elkaar wijzen.
“Zie nu de VNG.
Die zegt dat proactief optreden niet aan hen is.”

Dat vingerwijzen betreurt de kabinetsadviseur.
“Het schiet niet op zo.”
Ieder(in) voegt daaraan toe dat hierdoor “de mensen om wie het gaat de dupe zijn”.
Daarom belooft Ter Horst te kijken hoe ze de verbeteringen rond gehandicaptenbeleid zelf kan helpen versnellen.
“Te beginnen bij de gemeenten die nog geen verplicht beleid voor mensen met een beperking hebben ontwikkeld.”

Het College voor de Rechten van de Mens zegt dat het wel belangrijk is dat gemeenten daar mensen met een beperking bij betrekken.
Volgens een woordvoerder van de onafhankelijke toezichthouder op gehandicaptenbeleid “zal het dan sneller gaan”.

Bovendien is die samenwerking tussen de overheid en ervaringsdeskundigen volgens het College een “belangrijke verplichting” vanuit het VN-verdrag Handicap.

Bron: NU.nl