‘Gemeenten kampen met tekort aan zorggeld’

Zeker een op de vier Nederlandse gemeenten komt dit jaar miljoenen euro’s tekort.
Zij hebben te weinig geld om de zorg voor inwoners en bijstandsuitkeringen te kunnen betalen.
Dat meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdag in Trouw.

De organisatie deed een berekening op grond van eigen onderzoek.

Het tekort bestaat in meerdere potjes.
Voor bijstandsgelden is een gezamenlijk tekort van 270 miljoen euro, voor zorg en ondersteuning (geld dat bestemd is voor zaken als huishoudelijke hulp en dagbesteding) bedraagt dat 48 miljoen.
Tot slot komen de Nederlandse gemeenten nog “enkele tientallen miljoenen” tekort voor de jeugdhulp, zegt Staf Depla, voorzitter van de VNG-commissie financiën, tegen de krant.

In 2015 droegen het Rijk en de provincie de zorgtaken over aan de gemeenten.
Er werd daarmee een grote verandering doorgevoerd, die ook gepaard ging met een bezuiniging.
De gedachte achter de overheveling van de zorgtaken is dat de gemeenten beter zicht hebben op de specifieke zorg die hun inwoners nodig hebben.
Daarmee kan de zorg goedkoper worden gehouden.

Maatregelen.
Er is in veel gemeenten meer tijd en geld nodig om dat te kunnen bewerkstelligen, volgens de VNG.
De gemeenten waar nog niet alles op orde is, moeten nu zelf maatregelen bedenken om het gat in het budget te dichten.
De vereniging wil dat het Rijk de gemeenten nog te hulp komt.

In februari  berekenden  het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de verschillende aanbestedingsvormen voor huishoudelijke hulp die de gemeenten hanteren, elkaar weinig in prijs ontlopen.

Bron: NU.nl