Gemeenten gaan levering hulpmiddelen verbeteren.

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen.
Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers.
In het verleden ging hierbij het nodige mis.
De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet hierin verbetering brengen.

Ieder(in) heeft samen met haar leden regelmatig aan de bel getrokken over de problemen bij de toewijzing en levering van hulpmiddelen.
Vorig jaar heeft bureau Berenschot op verzoek van VWS de belangrijkste problemen nog eens op een rij gezet.
Zoals: gebrek aan maatwerk; niet kunnen meenemen van een hulpmiddel bij verhuizingen; lange levertijden; slechte bereikbaarheid en kwaliteitsverschillen tussen gemeenten.

Verbetering.
Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de hulpmiddelenleveranciers en Ieder(in) de bestaande handreiking hebben vernieuwd.
Dit in overleg met het ministerie, diverse gemeenten en andere belangenorganisaties, zoals de Dwarslaesie Organisatie Nederland en Spierziekten Nederland.
De handreiking is een leidraad voor gemeenten en helpt hen bij de inkoop van hulpmiddelen.

De vernieuwde handreiking is een verbetering ten opzichte van de oude versie.

In de oude versie was hoofdzakelijk aandacht voor de prijs.
In de nieuwe staat kwaliteit centraal.
De bruikbaarheid voor de aanvrager is het uitgangspunt.
In de praktijk moet dit er onder meer toe leiden dat:

* Belangenbehartigers vanaf begin worden betrokken bij de zorginkoop.
* Eer maatwerk wordt geleverd, ook bij complexe aanvragen
* Dat er ook een passende oplossing is als iemand verhuist

Meer informatie over de handreiking kunt u vinden op de site van VNG.

Gemeenten kunnen vanaf nu de handreiking gebruiken. Ieder(in) is benieuwd of de situatie hierdoor inderdaad verbetert.

U kunt uw ervaringen melden bij het Nationale Zorgnummer

Bron: Ieder(in)