Gemeente heeft te weinig mensen met beperking in dienst.

HOOFDDORP  De gemeente heeft veel minder mensen met een beperking in dienst als op grond van het huidige beleid zou moeten.
Dat antwoordde wethouder Adam Elzakalai donderdag tijdens de raadsvergadering op mondelinge vragen van CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee.

Sedee wilde weten hoe het staat met de inspanningen van de gemeente om mensen met een beperking in dienst te nemen.
Wethouder Elzakalai antwoordde dat de bedrijven over het algemeen wel aan de doelstellingen voldoet maar de overheid.
Dat geldt ook voor de gemeente, die op dit moment slechts 6,5 baan aan gehandicapten heeft toegekend.
Bij ongewijzigd beleid zouden dat er in 2024 15 kunnen zijn.

Dat is veel minder dan op grond van de landelijke regels nodig is.
Die schrijven voor dat het personeelsbestand van de gemeente in oktober voor drie procent uit mensen met een beperking moet bestaan.
Dat komt neer op dertig mensen.

GroenLinks-raadslid Maaike Balliex zei hier wel erg van te schrikken.
Zij wees erop dat jongeren met een Wajong-uitkering worden gekort als ze zich niet aan de regels houden, terwijl een gemeente kennelijk ongestraft haar gang mag gaan.
“Dit moeten we niet laten lopen.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie.”
Ballieux wil er zo snel mogelijk in een vergadering over praten.

GroenLinks kreeg bijval van PvdA-raadslid Fien Eveleens.
Ook zij vond dat de gemeente een voortrekkersrol zou moeten hebben voor mensen met een arbeidsbeperking.
Forza!  raadslid Michel van Dijk sloot zich daarbij aan.
Hij vroeg de wethouder om een brief, waarin hij wat dieper op de kwestie ingaat.
Elzakalai zegde dat toe.

Bron:  HC Nieuws.nl