Gemakkelijker het huis in (en uit).

Aan het einde van een veelbewogen en succesvol jaar was er nog een drukke week voor de voorvechters van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.
De Tweede Kamer sprak over belangrijke wetten en moties die sterke invloed op de toegankelijkheid van Nederland hebben.

Staatssecretaris Van Rijn bood het langverwachte herziene Besluit Toegankelijkheid aan de Tweede Kamer aan.
Een hele verbetering ten opzichte van het eerste Besluit waar in de publieksconsultatie zo’n 1000 openbare en anonieme reacties op binnen waren gekomen, bijna allemaal negatief.
Dat was een reden voor de Tweede Kamer om Van Rijn om een herziening te vragen en waarbij hij dit keer wel belangenorganisaties moest betrekken.

Houvast.
Natuurlijk hebben we die bal met zijn allen opgepakt.
Het vernieuwde Besluit is weliswaar niet het gedroomde eindresultaat maar het biedt voldoende perspectief en houvast om met de implementatie van het VN-verdrag aan de slag te gaan.
Vanaf 1 januari moeten ondernemers direct eenvoudige voorzieningen voor toegankelijkheid treffen en tegelijkertijd ook werken aan meer duurzame toegankelijkheid voor hun onderneming.
Ook is bijvoorbeeld in die herziening de betrokkenheid van organisaties van mensen met een beperking beter geregeld.

In het eerste kwartaal van 2017 moet Van Rijn het implementatieplan VN-verdrag aan de Tweede Kamer voorleggen, daarin zal concreet worden gemaakt welke acties komende jaren ingezet worden om Nederland toegankelijker te maken.
Wij zien erop toe!

Bouwbesluit.
Daarnaast werd deze week het nieuwe Bouwbesluit ter stemming in de Tweede Kamer behandeld.
Dit Bouwbesluit moet onder andere zorgen voor de toegankelijkheid van woningen, gebouwen en openbare ruimten.
Dat doet het huidige Bouwbesluit onvoldoende en het nieuwe Bouwbesluit zelfs nog minder. Een schril contrast in een jaar waarin het VN-verdrag geratificeerd is en in dezelfde week dat het Besluit Toegankelijkheid aan de Kamer aangeboden wordt.

Meerdere Kamerfracties hebben op ons aandringen moties ingediend om het nieuwe Bouwbesluit in lijn te brengen met het VN-verdrag.
Dat is deels geslaagd: een aantal bouweisen over bruikbaarheid die geschrapt zouden worden, zijn nu toch één op één naar het nieuwe Bouwbesluit overgegaan, bijvoorbeeld de minimale maatvoering om een huis in en uit te kunnen gaan.
Heel belangrijk voor mensen met een rolstoel!
Mogelijk worden enkele eisen nog uitgebreid na de toetsing aan het VN-verdrag.

De verwachte ingangsdatum van het nieuwe Bouwbesluit is medio 2019.
De ervaringen die we de komende jaren opdoen met het implementeren van het VN-verdrag willen we aandragen bij het Bouwbesluit vóórdat het in werking treedt.
BRON : Ieder(in)