Geen meerderheid in Kamer voor tenminste minimumloon.

Gistermiddag is er door de Kamer gestemd over een aantal voorstellen om de nieuwe Wajongwet aan te passen.
Heel teleurstellend is het dat de Kamer niet heeft ingestemd met een minimumloon voor alle mensen die door hun aandoening gedwongen parttime werken.
De motie om de nieuwe wet te toetsen aan het VN-verdrag is helaas ook niet aangenomen.

Wel is er goed nieuws voor hoogopgeleide Wajongers die nu al werken en door hun ziekte minder productief zijn en daardoor ook minder verdienen.
Zij behouden alsnog een aanvulling tot aan het loon van een ’normale’ werknemer met een vergelijkbare functie.
Een brede meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich achter een voorstel van oppositiepartijen GroenLinks en PvdA.

Ook aangenomen is het voorstel om Wajongers die na 2015 in de Wajong zijn gekomen, de mogelijkheid te geven een deel zelf te laten houden als ze iets bijverdienen.
Nu moeten ze nog alles inleveren.

Verder is ook het amendement aangenomen over werkende Wajongers die hun baan verliezen.
Het gaat hier om mensen die voor 2015 in de Wajong zijn gekomen.
Zij moesten in het voorstel van de staatssecretaris binnen twee maanden een nieuwe baan vinden en anders zouden ze in de geharmoniseerde Wajong terecht komen (wat een inkomensachteruitgang betekent).
Die termijn wordt nu: één jaar.

Bron: Ieder(in).