Forse toename van pgb-klachten over zorgverzekeraars.

Het aantal klachten over het persoonsgebonden budget is sinds 2018 meer dan verdubbeld.
Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), opgevraagd door EenVandaag.
In 2020 stapten 269 mensen met een klacht over hun zorgverzekeraar naar de SKGZ, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2018.
Alle klachten gaan over het persoonsgeboden budget (pgb).

Met dit budget kunnen mensen die zorg nodig hebben, dit zelf inkopen.

‘Topje van de ijsberg’.
Ook belangenvereniging Per Saldo, voor mensen met een persoonsgebonden budget, ziet de ontevredenheid over zorgverzekeraars groeien.
In een recent uitgevoerde peiling onder leden zegt 70 procent van de mensen die klagen onterecht gekort te zijn op het aantal zorguren door de zorgverzekeraar.

Volgens directeur Aline Molenaar van Per Saldo is dit ‘nog maar het topje van de ijsberg’.
“Veel mensen klagen niet eens omdat ze langdurig ziek zijn en geen puf hebben om tegen de zorgverzekeraars in te gaan.
” Ook verschillende advocaten, die gespecialiseerd zijn in pgb-geschillen, zien een toename in het aantal civiele rechtszaken tegen zorgverzekeraars, omdat die plotseling minder vergoeden.

Van 5 naar 2 jaar.
Dat er nu veel klachten binnenkomen, heeft ermee te maken dat er in 2020 veel indicaties voor pgb’s afliepen, stelt een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland in een reactie.
“Dat komt doordat tot 2015, toen wijkverpleging onderdeel werd van de Zorgverzekeringswet, veel indicaties werden vastgesteld voor een periode van 5 jaar.
Nu is dat maximaal 2 jaar.
Bij een herindicatie bekijkt de wijkverpleegkundige opnieuw hoeveel zorg iemand nodig heeft.”

SKGZ bekender.
Wijkverpleegkundigen hebben volgens Zorgverzekeraars Nederland in de afgelopen 5 jaar “veel ervaring opgedaan met indicaties voor pgb’s.
Zij zijn daarbij meer eenduidig gaan werken, onder andere doordat zij zich steeds meer zijn gaan baseren op praktische richtlijnen van hun beroepsgroep.
Hierdoor kunnen zij nu tot een andere inschatting komen.”

Deze ontwikkelingen verklaren, zo zegt de woordvoerder, samen met de toegenomen bekendheid van de SKGZ bij pgb-houders, de recente toename van het aantal verschillen van inzicht tussen zorgverzekeraars en verzekerden.

Link: Lees meer over de pgb-klachten via de website van EenVandaag.

(Bron: EenVandaag)

Bron:Supportmagazine.nl