Facultatief protocol bij VN-verdrag Handicap: na 6 jaar op weg naar ratificatie?.

De Raad van State (RvS) heeft op verzoek van de Rijksoverheid een advies uitgebracht over de ratificatie van het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap.
Het advies is ook opgesteld voor de facultatieve protocollen bij het Kinderrechtenverdrag en het verdrag voor de Economische en Sociaal-Culturele rechten (IVESCR).
De RvS zegt nu dat het mogelijk is om voor alle protocollen een aparte afweging te maken voor ratificatie.
Een grote stap voorwaarts.

Definitief besluit nu mogelijk.
De afgelopen 6 jaar werd er vanuit de regering geen besluit genomen over wel of niet ratificeren van de protocollen.
De reden die de regering gaf was dat eerst een standpunt moest worden bepaald over het facultatief protocol bij het IVESCR.
Ook het facultatief protocol bij het Kinderrechtenverdrag staat al jaren in de wachtkamer met datzelfde argument.
Met het nieuwe advies geeft de RvS geen positief of negatief advies voor ratificatie, maar geeft punten van overweging mee voor het bepalen van het overheidsstandpunt over ratificatie.
Hiermee wordt het voor de regering mogelijk om over het VN-verdrag Handicap en het Kinderrechtenverdrag aparte besluiten te nemen.
Volgens Ieder(in) staat nu niets meer in de weg om een definitief besluit te nemen over wel of niet ratificeren.

VN-comité in Geneve vraagt ook duidelijkheid van de regering.
Het VN-comité vraagt in haar List of Issues (zie eerder bericht: VN toetst Nederland op uitvoering VN-verdrag Handicap – Iederin) ook nadrukkelijk om tot ratificatie van het protocol bij het VN-verdrag over te gaan.
De Tweede Kamer wordt binnenkort door de regering geïnformeerd over de vervolgstappen.
Wij volgen dit uiteraard op de voet!

Lees hieronder het advies van de Raad van State.
** Samenvatting van het advies: Voorlichting over de facultatieve protocollen bij het VN-verdrag handicap en IVESCR en het 3e protocol bij het IVRK. – Raad van State.

** Uitgebreide advies: Voorlichting over de facultatieve protocollen bij het VN-verdrag handicap en IVESCR en het 3e protocol bij het IVRK. – Raad van State

Bron: Ieder(in)